Pealeht » Kosmosest » Sõnastik ja akronüümid

Sõnastik ja akronüümid

A B C D E F G H I J K L M N O P R T S U V Õ Ä Ö Ü Kõik
 • AU
  Väljend (inglise): Astronomical Unit
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: ehk astronoomiline ühik – ca 150 miljonit km
 • BGAN
  Väljend (inglise): Broadband Global Area Network
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • BRIC
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: lühend riikide Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina inglisekeelsete nimede algustätedest
 • CERN
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: Euroopa Tuumauuringute Keskus
 • CIA
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: USA Kesk Luureagentuur
 • DLR
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: saksa k. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
 • DVB
  Väljend (inglise): Digital Video Broadcast
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • EGNOS
  Väljend (inglise): European Geostationary Navigation Overlay Service
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • EK
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: Euroopa Komisjon
 • ESA
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: Euroopa Kosmoseagentuur
 • ESD
  Väljend (inglise): European Space Directory
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • ESOA
  Väljend (inglise): European Satellite Operators Association
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • ESPI
  Väljend (inglise): European Space Policy Institute
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • EU/EL
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: European Union/Euroopa Liit
 • GIS
  Väljend (inglise): Geo-information systems
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • GMES
  Väljend (inglise): Global Monitoring for Environment and Security
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • GNSS
  Väljend (inglise): Global Navigation System of Systems
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • GPRS
  Väljend (inglise): General Packet Radio Service
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • GPS
  Väljend (inglise): Global Positioning System
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • GSM
  Väljend (inglise): Global System for Mobile Communications
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • GSO
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: geostatsionaarne orbiit (35 786km)
 • HDTV
  Väljend (inglise): High-definition television
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • HR
  Väljend (inglise): High-resolution
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • IAF
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: Rahvusvahelise Astronautika Föderatsioon
 • IMF
  Väljend (inglise): International Monetary Foundation
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • ISU
  Väljend (inglise): International Space University
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • ITS
  Väljend (inglise): Intelligent Transportation Systems
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • ITU
  Väljend (inglise): International Telecommunication Union
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • k
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: tuhat
 • LBS
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: Location based services
 • LEO
  Väljend (inglise): Low Earth Orbit
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: madal maalähedane orbiit (kuni 1000 km)
 • M2M
  Väljend (inglise): Machine-to-machine
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: Rakendused masinalt masinale omavahelises suhtluses
 • milj.
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: miljon
 • mld.
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: miljard
 • NASA
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: USA Rahvuslik Aeronautika- ja Kosmose Administratsioon
 • OECD
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: Rahvusvaheline Majandusliku Koostöö- ja Arenguorganisatsioon
 • pc
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: parsek, geomeetriliselt defineeritud astronoomilise kauguse mõõtühik
 • PECS
  Väljend (inglise): Plan for European Co-operating States
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • R&D
  Väljend (inglise): Research and development
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • RGB
  Väljend (inglise): Red, Green, Blue
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: punane, roheline, sinine
 • SAR
  Väljend (inglise): Search and rescue / Synthetic Aperture Radar
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • SCADA
  Väljend (inglise): Supervisory control and data aquisition
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • TT&C
  Väljend (inglise): Telemetry, tracking and command
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • UAV
  Väljend (inglise): Unmanned aerial vehicle
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • ÜRO
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
 • US
  Väljend (inglise): United States
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • USD
  Väljend (inglise): United States Dollar
  Väljend (vene):
  Kirjeldus:
 • UV
  Väljend (inglise):
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: ultraviolet
 • VSAT
  Väljend (inglise): Very small aperture terminal
  Väljend (vene):
  Kirjeldus: