Pealeht » Kosmosest » Muu maailm ja kosmos » Rahvusvaheline koostöö raketitööstuses
Prindi

Rahvusvaheline koostöö raketitööstuses

Selleks, et paremini mõsta tänast olukorda rahvusvahelises raketitööstuses, tuleks heita kiire pilk selle ajaloole ja tehnoloogilisele arengule 20-ndal sajandil. Alates 1940-ndatest aastates on raketitööstuse edasiviiv jõud olnud riikide sõjalise võimekuse arendamine ning võidurelvastumine, mis sundis riike iseseisvalt oma raketiprogramme arendama ja rahastama.  Alates külma sõja lõpust 1990-ndate alguses, NSVLiidu lagunemisest ning mitmete rahvsvaheliste massihävitusrelvade demonteerimiskokkulepetest on paljud riigid loobunud oma raketiprogrammide arendamisest, kuid tsiviilotstarbeliste satelliitide üleslennutamiseks oli endiselt vaja säilitada ligipääs kosmosesse. Tekkis rahvusvaheline vaba turg kosmosetranspordi osas, mida juhib nõudluse poole pealt satelliide ülesalaskmisvajadus riikide ja eraettevõtete poolt ning pakkumise poole pealt ellujäämiseks lisatulu otsiv raketitööstus. Loomulikult toimub kõik selles valdkonnas range riikliku ja rahvusvaheliste vaatlejate järelvalve all, mis allub tihti ka veel riikide poolt määratud välispoolitikale, kuid mida juhivad siiski majanduslikud motiivid. 


Raketitööstusest võib tinglikult võrrelda transpordiäriga, kus hinnad määratakse ühe kg kauba kohta nende asukohas kosmoses, ehk kindlaksmääratud orbiidil. Kaubasaadetise all peetakse silmas pardal olevaid satelliite. Hinda mõjutavad kanderaketi suurus ning senine eduprotsent õnnestunud missioonidest. Suurematel rakettidel on madalam hind ühe kg kohta, kuid tellima peab kogu lasti veo. Keskmine hind ühe kg kohta on orienteeruvalt 10 – 25 tuhat Eurot. Kui saadetis on väike, nt 1-10 kg, rakendatakse minimaalset hinda, mis on keskmisest hinnast kg kohta tunduvalt kõrgem.

Täna pakuvad satelliitide üleslaskmise teenust pea kõik kosmoseagentuurid, kellel ligipääs kosmosesse olemas. Näiteks ARIANE, VEGA ja SOYUZ kanderakettide üleslaskmist opereerib Arianespace, Prantsuse Guajaanas, Kourous ning on võimeline maalähedasele (kuni 1000 km) orbiidile toimetama kuni 20 tonni ja geostatsionaarsele (36 000 km) orbiidile kuni 10 tonni korraga. Turule on lisandunud aga ka mitmeid erafirmasid, nagu Space-X, Orbital Sciences Corp., Swedish Space Corporation jt, kes pakuvad esialgu väiksema kandevõimega rakette. 

 CNES foto Ariane ja Soyuz family

Foto: ESA/CNES/Arianespace. Euroopa kanderakettide pere VEGA, SOYUZ, ARIANE