Pealeht » Ettevõttele » Lennundusvaldkond » Lennundustootmise turud ja trendid
Prindi

Lennundustootmise turud ja trendid

Lennundusvaldkonna tootmise ja teenuste turud sõltuvad otseselt uute õhusõidukite tarne vajadusest, mis omakorda on sõltuvuses reisijate arvu kasvust, õhusõidukite ressursside aegumisest ning kaubavedude mahtude kasvust.

Lennundusturgudel orienteerumiseks on lihtne aluseks võtta suurtootjate turuülevaated, mis kajastavad võimalikke trende tulevikus.

Allpool on väljatoodud uute õhusõidukite võimalikud tarned arvestades Embraeri, Bombardieri, Boeingu ja Airbusi prognoose.

 

Joonis 1. Uute õhusõidukite toomtine, allikas:http://www.capgemini.com/

 

Turud võib jagada ka uute õhusõidukite ja nende komponentide tarnega seotud turgudeks ning kasutuselolevate õhusõidukite teenindamisega seotud olevateks.

Geograafiliselt jaotuvad turud õhusõidukite ja komponentide tootmisega seotud ettevõtete paiknemise alusel ning on sõltuvuses lennundussektori kasvupiirkondadest.

Airbus ennustab perioodiks 2012-2032 turgude kasvuks (joonis 2), keskmiselt 4,7% aastas. Uueks kasvuallikaks võib lugeda reisijate arvu kasvu Aasias. Praktiliselt tähendab see vastavate õhusõiduki tüüpide tootmise kasvu nimetatud piirkonnas. 

 

Joonis 2. Reisijate arvu kasv geograafiliselt, allikas:Airbus