Tootearendus ja innovatsioon

 

EAS aitab ettevõtetel arendada kõrge lisandväärtusega teadmus- ja tehnoloogiaintensiivseid ärimudeleid, tooteid ning teenuseid, et rahvusvahelises konkurentsis läbi lüüa.

Avasta uusi võimalusi

Tootearenduse ja innovatsiooni edendamiseks viime ettevõtted kokku kõige uuenduslikumate tegijatega ning maailma parimate arenduskeskustega. Aitame ettevõtetel tuvastada ja ületada teadus- ja arendustegevuste ning innovatsiooni väljakutseid, leida juurutamiseks sobivaimaid uusi protsesse ja tehnoloogiaid ning valmistuda tuleviku megatrendideks.

Edenda teadmisi ja oskusi

Arenda ennast, oma meeskonda ja oma ettevõtet! Pakume erinevaid nõustamisteenuseid, välisekspertide kaasamist, meistriklasse ning arendusmeeskondade arendusprogramme, et ettevõtete ambitsioonikad tootearendused oleksid edukad.

 • Kasuta nõustamisteenuseid

  • Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine – EAS aitab välise kompetentsi kaasamisel, et arendada välja sihtturu eripärasid arvestav toode. 
  • Intellektuaalomandi teenused – intellektuaalne omand ja selle tõhus käsitlemine aitavad ettevõttel tootearendusse tehtud investeeringuid kaitsta kopeerijate ja konkurentide eest ning suurendada teenitavat tulu.
  • Eesti Kosmosebüroo – EAS vahendab Eesti ettevõtetele võimalusi osaleda Euroopa Kosmoseagentuuri projektides, mis loob eeldused töötamaks välja teadusmahukaid ning kõrge lisandväärtusega tooteid ning teenuseid. 
 • Osale programmides ja konkurssidel

  • Kriisis kasvamise meistriklass  aitab teie ettevõttel ekspertide abiga vähendada toote turule toomisega kaasnevaid riske ning tõsta oma ettevõtte uute toote või teenuse turule toomise võimekust.
  • Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss ja kiirendi, mis annab kõigile ettevõtlusest huvitatuile võimaluse oma äriidee turvalises keskkonnas proovile panna. 
  • Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust. 
  • Tööstushäkk töötatakse välja lahendusi Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimiseks ja protsesside tõhustamiseks. 
  • Disaini meistriklass on põhjalik tootearenduse programm, mis võimaldab ettevõttesse tekitada kompetentsi turu ja tarbija mõistmiseks, ressursside juhtimiseks ning toodete iseseisvaks arendamiseks tulevikus.
  • Digitaliseerimise meistriklass aitab tuvastada ettevõttes protsessid, mille digitaliseerimine avaldab kõige enam mõju ettevõtte konkurentsivõimele.
  • Veebiseminarid
 • Leia sobilikud teenuseosutajad

Leia projektile rahastus

Toetame innovaatilisi ja teadmismahukaid arendusprojekte, et tõsta toodete ja teenuste rahvusvahelist konkurentsivõimet ning muuta tootmisprotsessid efektiivsemaks digitaliseerimise ja automatiseerimise teel.

Ole kursis

Sündmused

Võta osa infopäevadest, koolitustest, veebiseminaridest ja teistest sündmustest.

Tark tööstus

Ole kursis tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise teenuste ning viimaste arengutega.

EAS avas ideekorje mikroelektroonika ja pilvetehnoloogia projektidele

Otsime suure mõju ja potentsiaaliga projekte pilvetehnoloogia ja mikroelektroonika valdkondades, et välja selgitada, kas ja milliseid vastavaid investeeringuid Eesti ettevõtete osalusel ette valmistatakse.

Rakendusuuringute ja arenduskoostööga rikkamaks

Kriisist võidavad need ettevõtted, kes tegelevad arendustööga ja suurendavad seeläbi oma tootlikkust. Selleks on kaks peamist võimalust: teha asju efektiivsemalt (digitaliseerimine, automatiseerimine, protsesside optimeerimine jms) või pakkuda kõrgema lisandväärtusega ehk kallimaid tooteid ja teenuseid.

Chemi-Pharm: kes praegu ei digitaliseeri võib 5-10 aasta pärast mängust välja jääda

Keemiatööstusettevõtte Chemi-Pharm tegevjuhi Kristo Timbergi sõnul tagavad kvaliteetsed andmed, korras andmebaasid ja pädevalt juhitud infoprotsessid selle, et ettevõttel on võimalik väga kiiresti oma visiooni suunas edasi areneda.

IT-ettevõtted: tugev e-riigi maine aitab meil maailmas uksi avada

E-Eesti eduloo ja meie IKT-sektori võimekuse tutvustamisega tegelev Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) e-Eesti Esitluskeskus jõudis kriisi aastal enam kui 100 000 inimeseni ning ärikontaktide leidmisel aidati ligi 40 IKT sektori ettevõtet.

Digipööre kogub Eesti tööstusettevõtete seas hoogu

Eesti tootmisettevõtete seas läbiviidud uuring näitab, et digitaliseerimine ja automatiseerimine kogub tööstuses veel hoogu ning vähemalt osaliselt kasutab tarkvarasüsteemidega juhitavaid protsesse ja tööpinke 62 protsenti tootmisettevõtetest. Võrreldes eelmise aastaga on märkimisväärselt kasvanud ettevõtete osakaal, kus tootmise planeerimisel tegeletakse andmekorje ja analüüsiga.

Disaini meistriklass aitas Dipperfoxil teha mitmeaastase arenguhüppe

"Kõige tähtsamaks muudatuseks, mida meistriklass meile andis, pean kliendi vaatevinklist mõtlemist. Rakendasime tagasisidet koheselt prototüübi täiustamisel," ütleb Dipperfox OÜ juht Jaana Külm.

Tööstuse digitaliseerimisel püüa hoida terviklikku vaadet

Robotitest ja automaatseadmetest rääkides on sageli õhus palju küsimusi ja kartusi. Teemat avati raadiosaates “Fookuses tark tööstus“.

Hamburgi tehisintellekti keskus: meil on Eestilt palju õppida

Eestit külastas Hamburgi tehisintellekti keskuse ARIC juhtkond, kes osales ka tehisintellekti ümarlaual.

Balsnacki digirakendus andis ekspordile hoogu juurde

Balsnacki müügitöö tulemuslikkusele andis suure tõuke müügikontaktide digitaliseerimine.

EAS ootab ambitsioonikaid kasvuettevõtteid kandideerima mentorprogrammi

Programmi eesmärk on toetada ambitsioonikaid kasvuettevõtteid läbi personaalse juhendamise.

Digitaliseerimine tõukas Respo Haagised jagamisteenust pakkuma

Respo Haagiste üks omanik ja prokurist Ain Antons räägib, miks on oluline digitaliseerimisega tegeleda ja kuidas see neil uue ärisuuna kätte juhatas.

Kuva rohkem
X