Inno-mustand

Aitame ettevõtetel arendada kõrge lisandväärtusega teadmus- ja tehnoloogiaintensiivseid ärimudeleid, tooteid ning teenuseid, et rahvusvahelises konkurentsis läbi lüüa.

“Eesti ettevõtluskeskkond soodustab teadmusmahuka ettevõtluse teket ja kasvu, kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste eksporti ning investeeringuid igas Eesti piirkonnas. EASi ambitsioon on aidata tõsta Eesti ettevõtete tootlikkust ärimudelite arendamise ning teadmus- ja tehnoloogiaintensiivsete projektide toetamise kaudu.” Peeter Raudsepp

Innovatsiooni toetamiseks mõeldud teenused lahendavad konkreetseid tuvastatud valupunkte Eesti innovatsioonisüsteemis. Teenuseid siduvaks elemendiks on innovatsioonidiagnostika (InD), mille käigus koostatakse ettevõttele väärtuspakkumine EASi teenustest ja eraturu võimalustest.

Teenuste sihtrühmaks on tehnoloogiliselt adekvaatset võimekust omavad ambitsioonikad ettevõtted.

 

Kuidas Eas Aitab Innovatsioonis

  • 170 ettevõtet
  • 200 erinevat projekti nõustatud

Innovatsiooni tegevused ja teenused

Võimalus

Võimekus

Rahastus

Uudised

X