fbpx

Infokeskus

Telefon:  6 279 700
E-post: info@eas.ee
Tule kohale: Eelregistreerimine telefoni ja e-posti teel

Kui puudub selge ettekujutus oma vajadustest või EAS-i pakutavatest võimalustest ning kodulehelt vastuseid ei leia, tasub ühendust võtta infokeskusega. Infokeskuse kompetentsed konsultandid annavad meeleldi nõu ja suunavad sobiva lahenduseni, aitavad leida vajaliku inimese või infokillu.

EAS pakub oma klientidele laialdast valikut teenuseid, alates nõustamisest ning lõpetades ärivõimaluste loomiste, koolituste ja toetustega. Kodulehel on kogu see info struktureeritult ka kättesaadav, kuid info täpsustamiseks või on nõustamisele registreerumiseks tasub ühendust võtta just infokeskusega, helistades 6279 700 või kirjutades info@eas.ee. Infokeskust saab külastada Tallinnas ja Tartus.

Eelnevalt tuleks läbi mõelda oma ettevõtte või organisatsiooni tegevused ja murekohad, millele leevendust otsitakse, et pakutav lahendus oleks võimalikult sobiv. Alati on oodatud ka ettepanekud teemade osas, mille kohta on keeruline infot leida või mida peaks enam selgitama.

 

 • Kuidas leida idee elluviimiseks sobivat toetust või teenust?

  EAS tegutseb kogu ühiskonna hüvanguks — lisaks ettevõtjatele on meie klientideks ka avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid. EAS-i ampluaa on lai, lisaks toetustele pakume erinevaid koolitusi, seminare, konverentse, infopäevi, osalemist ühistes turundustegevustes, messidel, abi välismaiste ärikontaktide ning koostööpartnerite leidmisel. EAS-i sündmuste ja koolituste kalender asub siin:http://www.eas.ee/et/eas/yritused.

  Et aimu saada, milliseid toetusi leidub ja leida oma vajadustele vastav, soovitame kindlasti võtta ühendust infokeskuse konsultantidega, kes aitavad vajaduste ja eesmärkide põhjal välja selgitada võimalused sobiva abi saamiseks oma plaanide elluviimisel ja anda juhiseid edasisteks sammudeks. Vahel on see lihtsalt õige telefoninumber, mida klient vajab.

  Eelhinnang 8 h jooksul. Kas leidub sobivaid toetusi või teenuseid, mis aitaksid kaasa visiooni elluviimisele? Infokeskus tagab igale päringule eelhinnangu 8 tunni jooksul, mis sobivusel suunab õige toetuse või teenuseni.

 • Kuidas esitada taotlust?

  Taotlus toetuse saamiseks koostatakse ja esitatakse EASi e-teeninduse kaudu, mida saavad kasutada:

  • organisatsiooni seadusjärgsed esindajad (vastavalt Äriregistri andmetele)
  • organisatsiooni volitatud esindajad, kelle volikiri (vt näidist) on edastatud EAS-ile (paberil allkirjastatult postiga või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee)
  • e-teeninduse tavakasutajad, kellele seadusjärgne esindaja või volitatud esindaja on e-teeninduses loonud kasutajakonto

  Konsultandid aitavad välja selgitada, millised on ettevõtte või organisatsiooni võimalused ja kas konkreetne idee sobib soovitava toetuse tingimustega. Samuti annab infokeskus  nõu taotluse vormistamisel.

  Ehkki idee võib olla väga hea, võib projekti ebapiisav ettevalmistus saada selle elluviimisel takistuseks. Kuna rahastusotsus võib sõltuda esmalt ebaolulisena näivatest detailidest, tasub eeltöösse korralikult panustada. Kogemused näitavad, et väga sageli eksitakse tehniliste nõuete vastu, enamasti lihtsalt teadmatusest. Seega tasub taotluse täitmisel varuda aega ja konsulteerida infokeskuse konsultantidega, et kontrollida, kas taotluses on arvestatud kõigi esitatud nõuetega.

  Samuti soovitame kasutada võimalust käia eelnõustamisel maakondlikes arenduskeskustes. See on huvilistele tasuta. Oma maakonna arenduskeskuse leiab siit: www.eas.ee/mak

  Enamlevinud vead taotlustes:

  • Taotluste koostamisel eksitakse projekti perioodi suhtes: alguskuupäev on varasem kui taotluse esitamine või kestus lubatust pikem. Juhtub ka, et projekti tegevused on alanud juba enne taotluse esitamist.
  • Taotluse esitamisel ei kontrollita maksuvõlga: see peab olema riigi ees  likvideeritud või ajatatud. Maksuvõlgnevust saab kontrollida siit: https://apps.emta.ee/e-service/doc/i0301.xsql
  • Taotletava toetuse märkimisel ei arvestata vastava meetme kindlaks määratud minimaalse ja/või maksimaalse toetussummaga.
  • Taotluses võivad tekkida  arvutuslikud vead nii summade, toetus- kui ka omafinantseeringu määrade arvutamisel, samuti indikaatorite täitmisel.
  • Taotluse ettevalmistamisel ei kontrollita meetmes välistatud tegevusvaldkondi. Kontrollige taotletava toetuse määrusest või korrast, kas ettevõtte tegevusvaldkond on toetuse taotlemiseks sobilik:https://emtak.rik.ee/EMTAK/pages/klassifikaatorOtsing.jspx).
  • Taotluse projektiplaanis välja toodud kulutuste hulgas on ka mitteabikõlblikke kulutusi või ei ole plaanitavad tegevused abikõlblikud.
  • Taotluse esitamisel ei kontrollita üle kõiki taotlusvormil olevaid lahtreid — need on jäetud kas tühjaks või täidetud puudulikult.
  • Esitatud taotlusvormi on allkirjastanud esindusõiguseta või volikirjata isik. Näiteks allkirjastavad taotlusi omanikud või nõukogu liikmed, kes ei oma selleks vastavaid volitusi või kelle esindusõigus on lõppenud.
  • Paberkandjal esitatud taotluste korral on jäetud saatmata  taotluse elektrooniline koopia (taotlusvorm koos kõigi lisadega) meiliaadressile info@eas.ee.
  • Esitatud taotluse taotleja omakapital ei vasta Äriseadustiku nõuetele.
  • Eiratakse nõuet, mille kohaselt taotleja peab kuuluma mikro-, väikeste või keskmise suurusega ettevõtete (VKE) kategooriasse. VKE kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või mille aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. NB! Kui ettevõte on omandisuhete kaudu seotud teiste ettevõtetega, siis lähevad arvesse kogu grupi konsolideeritud näitajad! Täpsem info siit.
 • Konsultantide andmebaas

  Ettevõtjad vajavad vahel oma ettevõtte arendamiseks organisatsioonivälist kompetentsi. Ühe võimalusena sobiva konsultandi leidmisel on kasutada vastavat andmebaasi.

  Konsultantide andmebaasi eesmärk on aidata ettevõtjatel nende probleemi lahendamiseks kaasata sobivaim konsultant. Samas on andmebaasi kasutamine ainult esimeseks sammuks konsultandi otsimisel. Soovitame ettevõtjatel küsida pakkumisi vähemalt kolmelt käesolevast andmebaasist leitud konsultandilt ning teha lõplik valik konsultantide poolt esitatud pakkumiste alusel.

eas_maja

Teabenõude vorm

* fields are mandatory
X