Hindamiskomisjonid

Ettevõtluse ja ekspordi valdkonna hindamiskomisjon

Monica Hankov – komisjoni esimees, EAS
Sigrid Harjo – komisjoni aseesimees, EAS
Eero Liivandi – komisjoni liige, EAS
Kristo Kraanat – komisjoni liige, EAS
hetkel täitmata – komisjoni liige, KredEx
Kaupo Reede – komisjoni liige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kaie Nurmik – komisjoni liige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (klastrite valkonna taotluste hindamise puhul)
Triin Nõlvak – komisjoni liige, EAS (klastrite valdkonna taotluste hindamise puhul)
Eduard Odinets – komisjoni liige, Kultuuriministeerium (loomemajanduse valdkonna taotluste hindamise puhul)
Aavo Sõrmus – komisjoni liige, Toidu- ja Farmentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (klastrite valkonna taotluste hindamise puhul)
Tea Danilov – komisjoni liige (klastrite valkonna taotluste hindamise puhul)
Erki Varbola – asendusliige, EAS
Elar Ollik – asendusliige, EAS 
Jaak Tikko – asendusliige, KredEx
Sille Kraam – asendusliige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Anu Kull – asendusliige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (digitoetuse taotluste hindamise puhul)
Anu-Maaja Pallok – asendusliige, Kultuuriministeerium (loomemajanduse valdkonna taotluste hindamise puhul)
Andres Kikas – asendusliige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (klastrite valkonna taotluste hindamise puhul)

Turismivaldkonna hindamiskomisjon

Margus Sameli – komisjoni esimees, EAS
Annika Anton – komisjoni liige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Sigrid Harjo – komisjoni liige, EAS
Külli Karing – komisjoni liige, Eesti Turismifirmade Liit
Monica Hankov – asendusliige, EAS
Anne Samlik – asendusliige, AS Estravel
Sille Kraam- asendusliige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Hindamisel osalevad lisaliikmed:
Kadri Karu – komisjoni liige, Eesti Konverentsibüroo (rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetuse konverentsiprojektide hindamine)
Eduard Odinets – komisjoni liige, Kultuuriministeerium (rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetuse kultuuri- ja spordiprojektide hindamine ning rahvusvaheliste suursündmuste projektide hindamine)
Siim Sukles – komisjoni liige, Eesti Olümpiakomitee (rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetuse kultuuri- ja spordiprojektide hindamine ning rahvusvaheliste suursündmuste projektide hindamine)
Anne Samlik – komisjoni liige, AS Estravel (rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide projektide hindamine)
Reet Laos – komisjoni liige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise projektide hindamine)
Tarmo Mutso – komisjoni liige, Saksa-Balti Kaubanduskoda (rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide projektide hindamine ja turismi ärimudelite projektide hindamine).

 

Ideekonkursi hindamiskomisjon

Monica Hankov – komisjoni esimees, EAS
Riin Roosalu – komisjoni aseesimees, EAS
Kaspar Koppel – komisjoni liige, EAS (loomemajanduse valdkonna ideede hindamise puhul)
Kersti Kuusksalu – komisjoni liige, EAS (digitaliseerimisvaldkonna ideede hindamise puhul)
Tambet Tõnisson – komisjoni liige, EAS (tootearenduse valdkonna ideede hindamise puhul)
Elar Ollik – komisjoni liige, EAS (ekspordivaldkonna väikeprojektide hindamise puhul)
Tiina Truuväärt – komisjoni liige, EAS (ekspordivaldkonna suurprojektide hindamise puhul)
Kaie Nurmik – komisjoni liige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (tootearenduse valdkonna ideede hindamise puhul)
Anu Kull – komisjoni liige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (digitaliseerimisvaldkonna ideede hindamise puhul)
Martti Kalvik – komisjoni liige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (ekspordivaldkonna ideede hindamise puhul)
Anette Järvpõld – komisjoni liige, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (ettevõtlusteadlikkuse valdkonna ideede hindamise puhul)
Eduard Odinets – komisjoni liige, Kultuuriministeerium (loomemajanduse valdkonna ideede hindamise puhul)
Anu-Maaja Pallok – komisjoni liige, Kultuuriministeerium (loomemajanduse valdkonna ideede hindamise puhul)

X