Küsimused päevakajalistel teemadel

Hea EASi töötaja, siin on Sul võimalus nii oma nimega kui anonüümselt esitada küsimusi, väljendada mõtteid ja arvamusi kõige päevakajalisematel teemadel, millega EAS hetkel ka laiemas meediapildis on.

Küsimustele vastame järgmiste infotundidel, koosolekutel või ka intraneti uudiste all.

 
X