Läänemere piirkonna targad energialahendused: majanduskasvu ja heaolu allikas


In English


23.-24. november 2017
Spa Hotell Meri, Pargi 16 (Kuressaare)

Ettevõtted on olulised osalejad ülemaailmse energiaprobleemi lahendamisel. Ettevõtlusringkonnad võivad pakkuda uuenduslikke tooteid ja teenuseid, olulisi tehnoloogiaid, juhtimist ja tehnilisi võimalusi ning rahalisi vahendeid. Arvestades väljakutse ulatust, ei suuda ettevõtted siiski kõike teha; valitsuste, mittetulundusühingute ja muude sidusrühmade vaheline koostöö ja terviklik lähenemisviis on otsustava tähtsusega, et edukalt lahendada ülemaailmne energiaprobleem. Energialahendused aitavad ettevõtetel vähendada kulusid ja sõltuvust kaugetest energiaallikatest, võtta kasutusele kohalikke ressursse, regioonil aga suurendada konkurentsivõimet, pakkudes nutikaid energialahendusi investeerivatele ettevõtetele.

Konverentsil osalemine on tasuta (sisaldab programmis nimetatud toitlustust, kuid mitte majutust). Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Programm
Majutusinfo
Registreerumisvorm
 
 
 
 


Programm
 
 
 
 
23. november

10.15 Saabumiskohv

10.25 Saare valla tervitus – vallavanem Madis Kallas

10.30 Energiatõhususe poliitika makrotasandi ja valdkondlikud mõjud, Euroopa Komisjoni lõpparuanne – Sanna Markkanen, Jätkusuutlikkuse juhtimine, Cambridge Ülikool, Cambridge instituudi teadur
Järjestikused uuringud on näidanud, et energiatõhusus pakub palju võimalusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks kogu maailmas. Paljudel juhtudel on energiatõhususe meetmed osutunud negatiivseks kuluks, mis tähendab, et nende elluviimine oleks majanduslikult kasulik. Selles analüüsis käsitletakse mitmesuguseid võimalikke mõjusid, hõlmates majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnasäästlikku.

11.00 Viimased arengud Põhjalas kogu energiakasutuse ulatuses, Johan Wasberg, aredusdirektor, tehnoloogiakeskus Merinova, Vaasa
Bioenergia, tuuleenergia, päikeseenergia, energiatõhusus, intelligentsed elektrivõrgud, tehnoloogiad, võimsuste edastamine

11.30 Eesti energiapoliitilised väljakutsed – Ando Leppiman, energeetika asekantsler, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
2020. aastaks on Eesti lubanud taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaalu viia 25% tarbitud energiast. Selle eesmärgi saavutamiseks on välja töötatud erinevad toetusmeetmed. Energiainvesteeringuteks on vaja pikaajalist planeerimist – millised on eesmärgid kuni 2030. aastani? Kuidas nad paigutavad Eesti Põhjalasse?

12.00 Energiavarustuse vahendina parandada konkurentsivõimet – Taavi Veskimägi, Eleringi juhatuse esimees, Eesti elektrienergia ja gaasi ülekandevõrgu operaator
Eesti majanduse praegune kulubaas ei toeta struktuurimuutusi majanduses ja väärtusahela kasvu: palgad on kõrgemad kui lõunapoolsetes naaberriikides ja Poolas, energiakulud on kõrgemad kui Põhjamaades. Välismaiste otseinvesteeringute kaasamine nõuab uute tehnoloogiate ja ressursside kasutuselevõttu.

12.30 lõunasöök

13.30 Biomajanduse väljavaade – Riikka Joukio, Senior Asepresident, Metsä Group
Metsä ärivaldkonnad loovad tugeva väärtusahela, mille käigus kasutatakse puitu igal etapil, sealhulgas kasutatakse tootmisüksustes kõrvalsaadusi ja toodetakse energiat. Kõik tooted on ringlusse võetavad ja neid võib muuhulgas kasutada ka energia tootmiseks nende elutsüklite lõpus. Uue biotoodete tehase loodud ökosüsteem on maailmas ainulaadne: kvaliteetne paberimass, mida kasutatakse paberi, pehme paberi ja papi toorainetena; tallõli (liimi, tindi, värvide ja biokütuste saamiseks) ja tärpentin (värvid); bioenergia tooted, näiteks bioenergia, protsessi aur, kaugküte ja puukoore põhine tahkekütus.

14.00 Ida – Rootsi biomajanduse lahendused, sobivatena Baltikumi – Magnus Matisons, biomajanduse ekspert
Bioökonoomika on järgmine majanduslaine. Samuti leevendab see kliimamuutust ja keskkonnamõju ning aitab kaasa loodusvarade säästvale kasutamisele. Biomajandus tähendab taastuvate loodusvarade arukat ringkasutamist toidus, söödas, biotehnoloogias ja energias. Esitlus näitab, kuidas bioökonoomika ühendab keskkonda ja majandust ning toetab maapiirkondade tööhõivet, uut biomajanduse ärimudelit ja kirjeldab, mida selles on igaühele. Kuidas Eesti saaks biomajanduse arengut kiirendada – ootused kogukondadele ja valitsusele?

14.30 Energia Akadeemia kui edukas energiaühiskond saarel Samsø, Taani – Søren Hermansen, direktor
Samsø on kogunud palju konkreetset kogemust mitmesuguste kohalike taastuvenergiaprojektide, tuuleturbiinide, CO₂ neutraalsete kaugküttejaamade, rapsiõli traktorite ja päikeseenergia paneelide rakendamisega.

15.00 energialaenguga suhtluspaus

15.30 Ümarlaua arutelu: Ettevõtlusklastrite ja regioonide tark energiakasutus – Johan Wasberg, Ando Leppiman, Taavi Veskimägi, Magnus Matisons

16.30 Taastuvenergia rakenduste ettevõtlusnäited – Rene Tammist, Taastuvenergia koja juhataja
Taastuvate energiaallikate kasutamine ettevõtetes annab meile märku selle suundumuse kohta (100 juhtivat ettevõtet, sealhulgas Apple, Facebook, IKEA, Walmart jt, on teatanud oma üleminekust 100% taastuvenergiale, mida ka vajavad alltöövõtjad), loobumine fossiilsete energiaallikate kasutamisest varades sadade investorite poolt – mida see praktiliselt ettevõtetele tähendab energia tootmisel ja tarbimisel?

17.00 arutelu jätkub spaas

19.30 õhtusöök

24. november

9.00 Tulevikuvisioonid laevanduse energias – Johanna Fräki, Wärtsilä merelahenduste innovatsioonidirektor
Meretransport on rohelise energia ümberkujundamise faasis. Uued ärimudelid ja digitaliseerimine puudutavad kogu väärtusahelat. Et reageerida kiiretele ümbritsevatele arengutele, on Wärtsilä otsustanud suurendada oma uuenduste kiirust. Mitte ainult seespool.

9.20 Kuidas võib majanduskasvu suurendada tuuleenergia? – Tuuliki Kasonen, tegevjuht, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon
Täna on kõik taastuvenergia päralt – nii kodanikud kui ka suured kommunaalettevõtted, aga ka suured ettevõtted nagu Google, Unilever, Amazon, Facebook ja IKEA soovivad oma energiat taastuvenergia abil kaitsta. See on sektorite jaoks suur võimalus. ABB, Baltic Workboats ja BLRT Marketex Offshore on Eestis suurepärased näited selle kohta, kuidas saaksime energiat siirdada. Ja ärilisi näiteid võib olla palju rohkem.

9.40 Taastuvenergia teekond – Šoti kogemus – Adam Baxendine, Edinburgh

10.00 Päikeseenergia, kuhu liigume? – Andres Meesak, Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon
Kas järgmise aastakümne jooksul on võimalik suurendada päikeseenergia kasutust? Keskendume uutele tehnoloogiatele, mitte kristallilise räni kulude kärpimisele; tõhusad, keskkonnasõbralikud õhukesed paneelid; uued materjalid ja süsteemi kujundused. Väikeste kuludega energiasalvestustehnoloogiate väljatöötamiseks kavandatud teadus- ja arendustegevus on laiaulatusliku majandusarengu saavutamise strateegia oluliseks osaks.

10.20 energialaenguga suhtluspaus

10.50 Tõhusad kütte- ja jahutuslahendused linnadele – Margo Külaots, Fortum Eesti
Kaugküte ja -jahutus on tiheasustuse jaoks sobivaimad lahendused jahutamiseks ja kütmiseks. Taastuvaid energiaallikaid kasutava soojusjaama jääkgaasi, jäätmete kuumtöötluse, sooja vee jääksoojuse, veekogude loodusliku jahutamise abil on võrgu olemasolu võimalik neid tõhusalt kombineerida. Kuna ELis enam kui 50% primaarenergiast läheb kütmiseks, on muutused veelgi olulisemad kui süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine.

11.10 Targad võrgud – Dick Kronman, ABB Oy võrgustiku automatiseerimise keskuse juhataja
Energia ümberkujundamine taastuvate energiaallikate suunas ja ühiskondlik vajadus suurendada varustuskindlust kiirendab elektrijaotusvõrkude digitaliseerimist. Nõutavate lahenduste hõlbustamiseks on olemas tehnoloogiad ja kasutuselevõtuga kaasnevad kulutõkked langevad. Õigusloome võib siiski muuta või takistada muutusteks vajalike turumudelite väljatöötamist.

11.30 Ümarlaua arutelu: Energia innovatsiooni ja ettevõtlus: järgmised sammud Läänemere piirkonnas – Teus van Beek, Tuuliki Kasonen, Andres Meesak, Dick Kronman

12.30 järeldused ja lõppkommentaarid – Rene Tammist, konverentsi moderaator; Sulev Alajõe, investorkonsultant Lääne-Eestis

12.45 lõunasöök

14.00 ettevõtete külastused – Baltic Workboats, Eleon, Ouman
 
 
 
Lisainfo:
 
Sulev Alajõe
Enterprise Estonia
sulev.alajoe@eas.ee
 
 
 


Majutusinfo
 
 
 
 
Spa Hotel Meri

Ühene tuba 22.-24. novembril: 44 EUR/öö
Kahene tuba 22.-24. novembril: 52 EUR/öö

SOODUSKOOD: energiakonverents

*Spa Hotell Rüütli veekeskuse, jõusaali ja sauna kasutus: 7 EUR

Georg Ots Spa Hotell

Ühene tuba 22.-24. novembril: 48 EUR/öö
Ühene tuba 24.-25. novembril: 74 EUR/öö

Kahene tuba 22.-24. novembril: 60 EUR/öö
Kahene tuba 24.-25. novembril: 86 EUR/öö

SOODUSKOOD: energiakonverents

Spaa ja saunakeskuse kasutus sisaldub hindades.

Spaa ja saunakeskuse kasutus mujal majutujatele:
E-N 10 EUR
R-P 17 EUR
 
 
 
Lisainfo majutusvõimaluste kohta:
rainer@sasak.ee
 
 
 


Registreerumine on lõppenud.
 

 
X