Brochure brief

Ettevõtte poolt ankeedis esitatud informatsioon on sisendiks messitrükise koostamisel (NB! kõikide väljade täitmine on kohustuslik), seega palun enne ankeedi täitmist ja EASile edastamist läbi mõelda, millist infot oma ettevõtte kohta trükises avaldada soovite. Juba kujundamisel olevas trükises on võimalik teha minimaalseid muudatusi.

Information present in the form will be used for preparing the common marketing material (NB! It is compulsory to fill in all the requested information). Before filling in the form, please think carefully what kind of information you would like to publish about your company. It is only possible to make minor changes to the publication, which is already designed.

LISAKS
ADDITIONALLY

  • Saata 2-5 pilti (.jpg või .tif formaadis, piltide suurus vähemalt 1200x1800px, 300dpi). Palun pildifailid nummerada ja nimetada ettevõtte järgi. Kui teil on kindel nägemus/soov, millised pildid peavad trükises olema, siis laadige ainult need üles ja lisage see info ankeedi kommentaaride lahtrisse.
  • Saata firma logo .ai või .eps formaadis (või muus vektorfailis). Palun logofail nimetada ettevõtte järgi.
  • Please send 2-5 photos (.jpg or .tif. format, at least 1200x1800px, 300dpi). As the names of the files, add the name of your company and number of the picture. If you have a clear vision about the photos that should be in the publication, please only upload these photos and add a comment in the section of comments.
  • Please send me the logo of your company (format .ai or .eps or other vector file). As a file name, please put the name of your company.

Palun täita ankeet inglise keeles! Please fill in the form in English!

 

 
 
X