Veebiseminar: Hommik Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega

Ettevõtte areng, Tootearendus ja disain


Aeg
19. august 2020 kell 11:00 kuni kell 12:00
Asukoht
Webinar
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
EAS


Veebiseminar on esimene üritus sarjast „Hommikud kompetentsikeskusega!“ Sarja veebiseminarid toimuvad alates 19. augustist kuni 16. septembrini viiel järjestikusel kolmapäeva hommikul. Igal seminaril pakume lühikese tutvustuse ühe kompetentsikeskuse väärtuspakkumisest ja tutvustame võimalusi, kuidas EAS saab ettevõtte koostööd nendega rahaliselt toetada.

19. augustil räägime lähemalt tervisetoodete, -teenuste ja taastusravi arendamise koostöö võimalustest Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega (TERE KK).

TERE KK on ravimuda-mudaravi ja liikumis-tegevusvõime valdkonnas uurimise, arendamise, teabe rakendamise, teabe levitamise ja vahendamise ning teadmuspõhise ettevõtluse arengut soodustav keskus ning on partner erasektorile uute tõenduspõhiste toodete ja teenuste arendamisel. Keskus on asutatud 2011. aastal Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži baasil, aluseks piirkondlik arengueeldus liikumis- ja tegevusvõime (Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (HNRK), Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž) ning ravimuda-mudaravi (ravimuda kaevandamine, mudaravitraditsioonid, spaa-ettevõtted) suunal, toetudes ühishuvide pinnal formeerunud partnervõrgustikule. TERE KK missiooniks on (tööealise) elanikkonna töövõime säilitamine ja taastamine ning piirkondliku arengu edendamine.

Keskuse tegevus on fokuseeritud kahele peamisele tegevusvaldkonnale, milleks on:

  • Ravimuda-mudaravi valdkond
  • Liikumis-tegevusvõime valdkond

Korraldajad:

Relika Alliksaar Williams, relika.williams@eas.ee 
Tiiu Treier, tiiu.treier@eas.ee

Esineb:

Eva Makienko, eva.makienko@tlu.ee
Erki Varbola, erki.varbola@eas.eePäevakava

11.00-11.45 TERE KK väärtuspakkumine ettevõtjale. Eva Makienko (TLU)

11.45-12.00 EASi meetmed TERE KK-ga koostöö toetamiseks. Erki Varbola (EAS)

Miks teha koostööd Kompetentsikeskustega?

Kui teil on idee uue toote/teenuse arendamiseks või olemasoleva täiendamiseks ja soovite seda arendada maailmas konkurentsivõimeliseks kasutades kõige värskemat teadusvõimekust, siis kompetentsikeskused pakuvad teile kõige uuemaid teadmisi, tehnoloogilist võimekust ning tuge esmase kontseptsiooni väljatöötamisest kuni toote/teenuse testimise ja valideerimiseni.

Veebiseminari kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.Osalemistingimused

Veebiseminarile on vajalik eelnev registreerimine.

 

Register to event

X