Välisturu uuring

Eksport, Tootearendus ja disain


Aeg
3. mai 2016 kell 10:00 kuni kell 17:15
Asukoht
Tallinn (Marketingi Instituut (Peterburi tee 2f))
Keel
Eesti keeles


EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtteid osalema koolitusel Välisturu uuring.

Koolituse eesmärk on:

 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda ülevaade, miks ja kuidas teha eeltööd ja taustauuringuid välisturu kohta enne sinna sisenemist.

Läbitavad teemad:

 • Miks on välisturu kohta eelneva info otsimine vajalik?
 • Millest infootsinguid alustada ning kuidas võimalikult lihtsalt ja otstarbekalt turu kohta infot saada?
 • Millised on turu testimise allikad?
 • Millised on turu-uuringute tellimise võimalused?
 • Kuidas kvaliteetselt turu-uuringuid koostada?Millised on enamlevinud turu-uuringute vormid ja koostamise võimalused?
 • Millised on võimalikud tasulised teenused (sh vabaturu konsultandid)?
 • Praktik kirjeldab oma kogemuse põhjal turu-uuringu teostamise protsessi enne välisturule minekut.

Koolituse lõpetanu teab:

 • Missugustest kanalitest otsida infot enne välisturule sisenemist ja kuidas seda kõige lihtsamalt ja tõhusamalt teha;
 • Kuidas testida turgu,
 • Millega arvestada turu-uuringu tellimisel ning kuidas saada kätte parim võimalik info;
 • Kuidas turu-uuringut ise koostada ja läbi viia;
 • Missuguseid viise turu kaardistamiseks kasutatakse,
 • Kust leida välisturul teenusepakkujaid turu-uuringute läbiviimiseks.

Ekspordivaldkonna koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Vaata kõiki ekspordikoolitusi www.eas.ee/ekspordikoolitused

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtjad, kes vajavad infot ja nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega.Osalemistingimused

Koolituse osalustasu ühele inimesele 25€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

Koolitustel ei saa osaleda:

  1. Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
  2. Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:
   2.1 Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;

2.2 kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;

2.3 tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;

2.4 hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

 • Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
X
Täpsem info aadressil : http://mi.ee/koolitused/valisturu-uuring
Sind suunatakse edasi aadressile : http://mi.ee/koolitused/valisturu-uuring
Kliki siia, kui seda ei juhtu