Uute klientide leidmine välisturul

Eksport, Ettevõtte areng, Tootearendus ja disain


Aeg
12. jaanuar 2016 kell 10:00 kuni kell 17:15
Asukoht
Tallinn (Marketingi Instituut (Peterburi tee 2f))
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
Tiina Truuväärt, tiina.truuvaart@eas.ee


EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtteid osalema koolitusel Uute klientide leidmine välisturul.

Koolituse eesmärk on:

 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Valmistada ettevõtjad ette sihtriiki sisenemiseks.
 • Valmistada ettevõtteid sihtriiki sisenemiseks, andes teadmised ja oskused, kuidas kõige efektiivsemalt kontakte luua ning kust esmaseid kliente leida.

Läbitavad teemad:

 • Kust kontaktide loomisel alustada?
 • Millised on esimesed sammud kasutamaks võimalikult efektiivselt ära abivahendeid?
 • Kuidas tegutseda juhul, kui info kättesaadavus kontaktide kohta on minimaalne?
 • Millal kasutada agenti, hulgimüüjaid, konsultante, EAS-i abi?
 • Praktik kirjeldab oma kogemusi uute klientide leidmise protsessist.

Koolituse lõpetanu teab:

 • Missugune on ekspordimüügi protsess?
 • Kuidas jõuda esimeste kontaktideni uuel turul?
 • Missuguseid tugisüsteeme kasutada?
 • Kuidas minimaalse info tingimustes hakkama saada?

Ekspordivaldkonna koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Vaata kõiki ekspordikoolitusi www.eas.ee/ekspordikoolitused

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtjad, kes vajavad infot ja nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega.Osalemistingimused

Koolituse osalustasu ühele inimesele 25€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

Koolitustel ei saa osaleda:

 1. Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 2. Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:2.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  2.2. kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  2.3. tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  2.4. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
 3. Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
X
Täpsem info aadressil : http://mi.ee/koolitused/uute-klientide-leidmine-valisturul
Sind suunatakse edasi aadressile : http://mi.ee/koolitused/uute-klientide-leidmine-valisturul
Kliki siia, kui seda ei juhtu