Turismiettevõtete ärimudelite koolitus Tartus

Aeg
4. detsember 2017 kuni 5. detsember 2017
Asukoht
Tartu
Keel
Eesti keeles


Koolituse eesmärk on arendada turismiettevõtete ärimudeleid, mille abil leida võimalusi uue tulu teenimiseks või kulude kokkuhoiuks. Uus ärimudel võib seisneda nii olemasoleva ressursi lisarakenduses kui ka uue lahenduse turuletoomises.

Koolitus toimub grupikoolituse vormis mahuga 16 akadeemilist tundi business model canvas'i (nn ärimudeli lõuendi) täitmise põhimõttel. Loengupidamine vaheldub praktiliste ülesannetega. Koolitab Jeroen Bosman Hollandi ettevõttest BusinessModels Inc, pikaajalise kogemusega ärimudeli innovatsiooni ja teenusedisaini koolitaja turismisektoris. EASi koolituspartneriks on BDA Consulting OÜ.

Mentorluse sisuks on ärimudeli arendamine, mille tulemusel valmib uus või uuendatud ärimudel ja milleks on:

  • teenuse arendamine uuele rahvusvahelisele sihtturule;
  • teenuse arendamine senisest kõrgema maksevõimega kliendisegmendile;
  • protsesside (personal, müük, turundus, tootmine ja teenindus) arendamine ning rakendamine, sh säästva arengu ja rohelise innovatsiooni valdkonnas;
  • unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine ja rakendamine.

Mentorid on nii Eestist kui ka piiri tagant ja eri teemadel võib ettevõte saada eri mentorite nõustamist. Mentor  ei paku ettevõttele välja konkreetseid lahendusi, vaid suunab ettevõtet tema ees seisvat juhtimisülesannet ise lahendama. Mentori ülesanne on tagada, et ettevõtte jaoks tekib uus kasulik ärimudel, kuid mitte tagada seda, et kavandatav ärimudel oleks esitatud EASi toetuse taotlusvormil.

Nii koolitusel osalemise puhul kui ka sellele järgneva toetuse andmisel määrab EAS taotlejale vähese tähtsusega abi.

Koolitus ja mentorlus on eelduseks turismiettevõtete uute ärimudelite rakendamise toetusele.

Järgmine sarnane ärimudelite arendamise koolitus/mentorlus toetuse taotlemist ettevalmistava tegevusena on kavandatud 2018 II poolel / 2019 I poolel. Koolitusprogramm ja toetus on avatud aastatel 2017-2021.

Koolitust ja mentorlust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.Päevakava

Mõlemad koolituspäevad kestavad 9.30-17.00.Osalemistingimused

Koolituse sihtgrupp on vähemalt 36 kuud tegutsenud majutusettevõtete ning erasektori turismiatraktsioonide (veekeskused, eramuuseumid jms) juhid, igast ettevõttest 2-3 osalejat. Samast ettevõttest/kontsernist saab koolitusel osaleda vaid 1 tiim (2-3 inimest). Koolitustasu ühe ettevõtte kohta on 350 eurot, millele lisandub käibemaks.

Mentorlus, individuaalne ja ettevõttepõhine töö, järgneb koolitusele. See kestab 6-15 tundi, mille maksumusest EAS katab 2/3 ja ettevõte ise 1/3.  Minimaalse mahu puhul (kuus tundi) on kogumaksumuseks eesti mentori puhul 360 eurot, millele lisandub käibemaks; välismentori puhul 560 eurot, millele lisandub samuti käibemaks. 15-tunnise mentorluse puhul ulatub omaosalus 900 eurost 1400 euroni, millele lisandub käibemaks. Soovi korral võib ettevõte leppida kokku ka lisatunnid, tasudes nende eest täies ulatuses ise.

Mentorluse maht, ajakava ja teemad lepitakse kokku pärast koolituse läbimist.

NB! Koolitusele registreerumiseks vajuta SIIA

Tartu koolitusele 4.-5. detsembril on registreerumine avatud kuni 26.11.17 või kuni kohti jätkub. Koolitusele saab registreeruda kuni 24 ettevõtet ja registreerumise kinnitus saadetakse 29.11. Kui programmi tingimustele vastavaid soovijaid on rohkem, siis kinnitatakse koolitusel osalemiseks koht registreerumise järjekorras.

X