Toidu- ja joogisektori mess SIAL CHINA 2017

Eksport


Aeg
17. mai 2017 kuni 19. mai 2017
Asukoht
Hiina
Keel
In English
Korraldaja
Mairika Haab, Eesti ühisstendi projektijuht, mairika.haab@eas.ee, tel: +372 627 9708


EAS viib ettevõtted  Eesti ühisstendiga rahvusvahelisele toiduainetööstuse messile SIAL CHINA 2017, mis toimub Hiinas, Shanghais.

SIAL China on kindlustanud oma positsiooni kui juhtiv rahvusvaheline mess toiduainetööstuse professionaalidele. Tegemist on Aasia suurima toiduinnovatsiooni messiga, millest 2015. aastal võttis osa  2942 eksponenti 67 riigist ning peaaegu 77 000 külastajat.  SIAL pakub võimalust nii kohalikule kui rahvusvahelisele ettevõtlussektorile avardada turustusvõimalusi ja suurendada rahvusvahelist koostööd toiduainete- ja joogitööstuses.

Hiina majanduskasvu ümberstruktureerimise fookuses on siseriikliku tarbimise suurendamine. Trendid nagu linnastumine, sissetulekute suurenemine, laiema keskklassi tekkimine ning keskkonna- ja tervisealase teadlikkuse tõus mõjutavad tugevalt hiinlaste tarbimisvõimalusi ja –harjumusi ning tekitavad vajaduse uute toodete ja teenuste järele. Siin avanebki Eesti ettevõtetel võimalus Hiina turule sisenemiseks.

Messi kodulehekülg on www.sialchina.com.

Lisainfo: Messil osalemist rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.Osalemistingimused

Kandideerimine ühisstendile on lõppenud.

Ühisstendil osalevad: Solbritt OÜ, Saku Õlletehas AS, Värska Vesi AS, Koch OÜ, Vigala Piimatööstus OÜ, Heimtal Spirits OÜ.

Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 2000€ (käibemaksu ei lisandu).

Osalustasudest katab EAS kulusid, mis on seotud messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega, samuti rahastatakse sellest summast eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmist ja materjalide transporti. Ettevõtja kanda jäävad osalejate reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

EASi poolt riiklike ühisstendide korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st

X