Tervishoiuteenuste eksport

Eksport, Ettevõtte areng, Tootearendus ja disain


Aeg
13. jaanuar 2016 kell 10:00 kuni kell 17:15
Asukoht
Tartu (Hotell Tartu (Soola 3))
Keel
Eesti keeles


EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtteid osalema koolitusel Tervishoiuteenuste eksport.

Koolituse eesmärk on:

 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda ettevõtetele juhiseid, kuidas oma teenust müüa ning mida peab silmas pidama võrreldes toote ekspordiga.

Läbitavad teemad:

 • Millised on teenuste ekspordiks sobivad ärimudelid?
 • Teenuste ekspordi peamised eripärad võrreldes toote ekspordiga.
 • Kuidas leida kliente teenuste ekspordis?
  Millised on teenuste turundamise eripärad?
 • Teenusepõhine müük (kui toode ei ole käegakatsutav).
 • Praktiku kogemus teenuste ekspordis ning sellega kaasnevatest aspektidest ja eripäradest.

Koolituse lõpetanu teab:

 • Mis on otsene teenuse eksport, kaudne eksport, litsenseerimine, frantsiis ja kuidas neid kasutada.
 • Kuidas toodetele teenusekontseptsioone lisada.Kuidas teenustele ekspordikliente leida.
 • Missugused on teenuste rahvusvahelise turundamise alused.
 • Kuidas toimub teenusepõhine müük.

Ekspordivaldkonna koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Vaata kõiki ekspordikoolitusi www.eas.ee/ekspordikoolitused.Osalemistingimused

Koolituse osalustasu ühele inimesele 25€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

 Koolitustel ei saa osaleda:

 1. Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 2. Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:2.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  2.2. kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  2.3. tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  2.4. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
 3. Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
X
Täpsem info aadressil : http://mi.ee/koolitused/tervishoiuteenuste-eksport
Sind suunatakse edasi aadressile : http://mi.ee/koolitused/tervishoiuteenuste-eksport
Kliki siia, kui seda ei juhtu