Teadusmahuka ettevõtluse foorumi Big Science Business Forum 2018 näitus

Aeg
26. veebruar 2018 kuni 28. veebruar 2018
Asukoht
Kopenhaagen, Taani
Keel
Inglise keeles
Korraldaja
Tiiu Treier, projektijuht, Tiiu.Treier@eas.ee, tel: +372 627 9404


EAS kutsub Eesti ettevõtteid osalema rahvusvahelisel teadusmahuka ettevõtluse foorumi Big Science Business Forum näitusel, mis toimub 26.–28.02.2018 Taanis, Kopenhaagenis.

Big Science Business Forum 2018 on esimest korda toimuv teadusmahuka ettevõtluse foorum, mis kaasab paljusid suuri teadusinfrastruktuure Euroopast ja maailmast: teiste hulgas osalevad Euroopa tuumauuringute keskus CERN, Euroopa kosmoseagentuur ESA, Euroopa Lõunaobservatoorium ESO, Euroopa Sünkrotronkiirguse keskus ESRF, Euroopa Neutronkiirguse Allikas ESS, Euroopa röntgenkiirguse keskus European XFEL, Euroopa termotuuma energia keskus F4E ja Institute Laue-Langevin (neutronite teadus ja tehnoloogia) ILL.

Big Science Business Forumi konverentsil on ettevõtetel võimalus saada ülevaade suurte teadusinfrastruktuuride tulevatest hangetest ja nendel osalemise tingimustest. Näitusel osalemine pakub ettevõtjatele võimaluse olla nähtav nii suurtele teadusorganisatsioonidele kui ka teistele foorumit külastavatele teadusmahukatele ettevõtetele.

Foorumi veebilehekülg on https://bsbf2018.org/Osalemistingimused

Näitusele ootame osalema eelkõige ettevõtteid, mis on:

  • tegutsenud vähemalt 3 aastat,
  • orienteeritud ekspordile,
  • võimekusega pakkuda Euroopa teadmusmahukatele ettevõtetele tooteid või teenuseid.

EAS katab kulud, mis on seotud foorumil ja näitusel osalemise, stendipinna rentimise ja paigaldamisega. Ettevõtja kanda jäävad reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

Kandideerimine on lõppenud.

EASi poolt näitusel osalemisega tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Näitusel osalemist kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

X