„Targa Linna“ e- ja m-teenuste mess Smart City Expo 2021

Eksport


Aeg
16. november 2021 kuni 18. november 2021
Asukoht
Hispaania
Keel
In English
Korraldaja
Tiina Tuisk, Eesti ühisstendi projektijuht, Tiina.Tuisk@eas.ee, tel: +372 627 9443


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) viib ettevõtted Eesti ühisstendiga rahvusvahelisele messile Smart City Expo 2021, mis toimub novembrikuus Hispaanias Barcelonas.

Smart City Expo & World Congress on valdkonna olulisim sündmus, mis toob kokku maailma edukamate linnade, ettevõtete, uurimiskeskuste, ülikoolide, operaatorite, tootjate ja riiklike või valitsusväliste organisatsioonide ja liitude juhid ning visionäärid. Messil on esindatud erinevad sektorid – energeetika, transport, linnaplaneerimine, IKT lahendused ning innovaatilised teemad nagu tark ühiskond, tõhus valitsus, keskkond ja taaskasutus, innovatsioon, transport, energia ja jätkusuutlikkus jm.

Ühisstendil on soov tutvustada Eesti ettevõtete toodangut, sh start-up firmade oskusteavet ja lahendusi, ning ka avaliku ja kolmanda sektori esindajaid. Lisaks ühisstendil osalemisele on osavõtjatel võimalus osaleda erinevatel messi raames toimuvatel üritustel (täpsemalt saab lugeda messi veebilehelt).

Messile on oodatud nii era- kui avaliku sektori vastava valdkonna organisatsioonid ja esindajad.

Messi veebilehekülg on www.smartcityexpo.com.

2019. aasta messi ja kongressi statistika

  • 844 eksponenti
  • 700 linna
  • 400 esinejat
  • 21 000 külastajat 120 riigist

 

Kandideerimine ühisstendile on lõppenud.

Smart City Expo 2021 Eesti ühisstendil osalevad: Bikeep OÜ, Bercman Technologies AS, Artec Design OÜ, OÜ EyeVi Technologies, CAFA Tech OÜ, Bisly OÜ, NutiParkla OÜ, CleanHand OÜ, Superhands OÜ, Fyma OÜ ja Auve Tech OÜ.

 Osalemistingimused

Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 2000€ (käibemaksu ei lisandu).
Osalustasudest katab EAS kulusid, mis on seotud messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega, samuti rahastatakse sellest summast eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmist ja materjalide transporti ning tootenäidiste transporti. Ettevõtja kanda jäävad osalejate reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

EASi poolt riiklike ühisstendide korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st. Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki!

Antud ühisstendil osalemise arvestusliku VTA summa kohta saab infot projektijuhilt.

Messi kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

 

X