„Targa Linna“ e- ja m-teenuste mess Smart City Expo 2020 JÄÄB ÄRA!

Eksport


Aeg
17. november 2020 kuni 19. november 2020
Asukoht
Hispaania
Keel
In English
Korraldaja
Kätrin Aas, Eesti ühisstendi projektijuht, katrin.aas@eas.ee, tel: +372 627 9759


Smart City Expo 2020 pidi toimuma novembrikuus Hispaanias Barcelonas.

Smart City Expo & World Congress on valdkonna olulisim sündmus, mis toob kokku maailma edukamate linnade, ettevõtete, uurimiskeskuste, ülikoolide, operaatorite, tootjate ja riiklike või valitsusväliste organisatsioonide ja liitude juhid ning visionäärid. Messil on esindatud erinevad sektorid – energeetika, transport, linnaplaneerimine, IKT lahendused ning innovaatilised teemad nagu tark ühiskond, tõhus valitsus, keskkond ja taaskasutus, innovatsioon, transport, energia ja jätkusuutlikkus jm.

Ühisstendil on soov tutvustada Eesti ettevõtete toodangut, sh start-up firmade oskusteavet ja lahendusi, ning ka avaliku ja kolmanda sektori esindajaid. Lisaks ühisstendil osalemisele on osavõtjatel võimalus osaleda erinevatel messi raames toimuvatel üritustel (täpsemalt saab lugeda messi veebilehelt).

Messi veebilehekülg on www.smartcityexpo.com.

2019. aasta messi ja kongressi statistika

  • 1010 eksponenti
  • 700 linna
  • 400 esinejat
  • 24 400 külastajat 120 riigist


Osalemistingimused

Messile on oodatud nii era- kui avaliku sektori vastava valdkonna organisatsioonid ja esindajad.

Sel korral Smart City Expo 2020 messil osalustasu ühisstendil osalemiseks puudub. Tulenevalt COVID-19 pandeemiast ja sellest tekkinud majandusolukorrast pakume ettevõtetele soodsat lahendust ühisstendil osalemiseks. EAS katab messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega seotud kulud. Samuti eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmise ja materjalide transpordi kulud. Ettevõtja kanda jäävad osalejate reisi-, majutus- ja toitlustuskulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

EASi poolt riiklike ühisstendide korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA) vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 1407/2013. Ühele ettevõtjale (ühe ettevõtjana käsitletakse kontserni) antava VTA kogusumma ei tohi mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei tohi vähese tähtsusega abi kogusumma mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st
Antud ühisstendil osalemise arvestusliku VTA summa kohta saab infot projektijuhilt.

Kandideerimine ühisstendile on lõppenud!

Smart City Expo 2020 Eesti ühisstendil pidi osalema 14 ettevõtet: Bikeep OÜ, UBIK Solutions, 1oT OÜ, Astro Baltics OÜ, Ampron OÜ, OÜ Airobot, Bercman Technologies, Artec Design LLC, Positium, Tallinn University of Technology - Smart City Center of Excellence, SK ID SOLUTIONS, AS Reach-U, SKYCORP OÜ, Ninja Solutions AS.

Messi kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Lisainformatsioon:
Kätrin Aas
Smart City Expo Eesti ühisstendi projektijuht
Tel: +372 627 9759
Katrin.Aas@eas.ee

 

X
X