Šveitsi kontaktreis

Eksport


Aeg
18. november 2019 kuni 22. november 2019
Asukoht
Zürich, Šveits
Keel
In English
Korraldaja
Tiina Tuisk, Ettevõtluse Keskus, EAS, tel: +372 627 9443 http://www.eas.ee/kontaktreisid


Šveitsi majandust iseloomustab stabiilsus, jõukus ja kõrgtehnoloogia rakendamine. Erinevate rahvusvaheliste agentuuride edetabelite kohaselt on Šveits per capita arvestuses maailma rikkaim riik. World Economic Forum’i poolt teostatava Rahvusvahelise konkurentsivõime kaardistuse raporti järgi asetub Šveits 137 riigi arvestuses 1. kohale (Eesti 29. koht) ehk on kõige konkurentsivõimelisema majandusega riik maailmas. Kolmandik Šveitsi ekspordist langeb teenuste sektori arvele, peamiselt finants- ja kindlustusteenuste, turismi ja rahvusvaheliste organisatsioonide teenindamisele. Rõhuv enamus Šveitsi firmadest on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (99% ettevõtteid). Šveits impordib peamiselt tooraineid, poolfabrikaate, masinaid ja põllumajandustooteid. Elanike arv on 8.42 mln.

Kontaktreisi piirkond on Zürich ja selle lähiümbrus. Kontaktreis on uue ekspordituruga tutvumise teenus, mille raames saab ettevõte eelnõustamist ning talle korraldatakse viis (5) individuaalset ärikohtumist sihtriigis. Ärikohtumised toimuvad ettevõtetes ning seetõttu peab osaleja olema valmis vajadusel sõitma kohtumiseks ka teistesse piirkondadesse. Lõpptulemusena peaks ettevõtja paremini aru saama oma ärivõimalustest Šveitsis ning tal on isiklikud ärikontaktid, mida toimivaks koostööks või partnerluseks edasi arendada. Saksa keele oskus on ärikontaktide sõlmimisel eeliseks.

Kontaktreiside kestus on 3 päeva. Hetkel on teada kontaktreisi toimumise nädal, täpsed kuupäevad selguvad lähiajal.

EASi koostööpartner Šveitsi kontaktreisi läbiviimisel on Gateway &Partners Ltd.

 Päevakava

1.päev 
Lend Zürichisse
9-12 Ühine programm grupile*  
         *Sisu täpsustub, kui on teada millistest sektoritest on osalevad ettevõtted.

12-13  Ühine lõuna

13-18 B2B kohtumised Šveitsi ettevõtetes individuaalse ajakava alusel

2.päev
B2B kohtumised Šveitsi ettevõtetes individuaalse ajakava alusel

3.päev
B2B kohtumised Šveitsi ettevõtetes individuaalse ajakava alusel
Lend TallinnaOsalemistingimused

Šveitsi kontaktreisil saab osaleda kuni 8 Eesti ettevõtet erinevatest sektoritest.

Šveitsi kontaktreisi osalustasu on 700 eurot (+km) ning osaleja tasub ka ise oma lennupileti eest. Arve osalustasu eest esitab Gateway & Partners. 

Kontaktreisi raames on osalejale kaetud kontaktiotsingu teenus, lennujaama transfeerid sihtriigis, majutus sihtriigis ( sisaldab hommikusööki), transport sihtriigis kohtumistele ning muudele programmis ettenähtud tegevustele,  grupiga ühised lõuna või õhtusöögid. Kui osaleja liigub sihtriigis kohtumiste läbiviimiseks individuaalse kava alusel, siis sel ajal tasub ta oma toitlustuskulud ise.

Kandideerimine Šveitsi kontaktreisile on lõppenud.

EASi kontaktreise kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Kontaktreisil osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). Šveitsi kontaktreisi VTA ettevõtte kohta on 2 350 eurot.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos kontaktreisi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi. ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot)
Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!


Seotud teenused
X