Süsteemne Eksport Hiina koolitusprogramm

Aeg
31. oktoober 2019 kuni 31. märts 2020
Asukoht
Tallinn
Keel
In English
Korraldaja
Aasia Infokeskus


Hiina ja Eesti majandussuhted on head ja stabiilsed, kuigi veidi piiravad koostööd kauge vahemaa ning erinevused mastaapides, aga ka regulatsioonides ja kultuuris. Trendid nagu linnastumine, sissetulekute suurenemine, laiema keskklassi tekkimine ning keskkonna- ja tervisealase teadlikkuse tõus mõjutavad tugevalt hiinlaste tarbimisvõimalusi ja –harjumusi ning tekitavad vajaduse uute toodete ja teenuste järele. Kuna Hiinas on suureks probleemiks keskkonna saastatus, siis annab see Eestile võimaluse oma puhast keskkonda ja siinseid tooteid (nt. toiduained, joogid, toidulisandid, ravimid, ilutooted, lastekaubad) Hiinas turustada. Suurima ekspordipotentsiaaliga kaubagrupid Eestist Hiina on puit ja taimne materjal, masinad ning elektroonikaseadmed. 

Hiina turu teeb atraktiivseks ka kiiresti arenev e-kaubandus, kasvav keskklass ning nõudlus importkauba järele. Juba praegu kuulub Hiina 1,4 miljardist elanikust keskklassi 132 miljonit inimest ning see arv on lähiaastatel kahe- või koguni kolmekordistumas. Seetõttu näeme lisaks kõrgtehnoloogia ettevõtetele Hiinas võimalusi ka toidu- ja tarbekaupade ning mööblitootjatel.

Alustame koos ettevõtjate, erialaliitude, klastrite ja partneritega teekonda, et suurendada Eesti nähtavust ja Eesti ettevõtjate eksporditulu Hiina turul.Päevakava

Koolitusprogrammi ajakava ja teemad: 

 31. oktoober 2019  Süsteemne Eksport Hiina koolitusprogramm 1 
 21. november 2019  Süsteemne Eksport Hiina koolitusprogramm 2
 23. jaanuar 2020  Süsteemne Eksport Hiina koolitusprogramm 3
 12. veebruar 2020  Süsteemne Eksport Hiina koolitusprogramm 4
 5. märts 2020  Süsteemne Eksport Hiina koolitusprogramm 5
 19. aprill 2020  Süsteemne Eksport Hiina koolitusprogramm 6


Osalemistingimused

Kanditeeri Süsteemne eksport Hiina koolitusprograammi SIIN hiljemalt 2. oktoobriks!

 

Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st.

X