Süsteemne eksport Hiina: Hiina majandus

Aeg
31. oktoober 2019 kell 08:30 kuni kell 17:30
Asukoht
Metropol SPA Hotel, Tallinn
Keel
In English
Korraldaja
Johanna-Riinu Annuk, Rafael Jimenez


Koolitus annab ülevaate Hiina majandusest.

Hiina kaupade ja teenuste eksportimine ning ka Hiina turistide meelitamine Eestisse nõuab väga head Hiina turu tunnetamist. Mitmed vastuolulised ja sageli struktureerimata sõnumid visandavad Hiinat ja selle majandust aga tihti valel või segasel viisil, mis muudab tasakaalustatud ülevaate saamise äärmiselt keeruliseks. 

Koolituspäeva jooksul antakse ettevõtetele makrovaade, mis on eelduseks õigete mikrotasandi otsuste tegemiseks. Koolituse jooksul viiakse läbi simulatsioone, ärimänge ja harjutusi, mis keskenduvad ekspordile ning vastavad paljudele Hiina majandust puudutavatele küsimustele. Peale selle aitab koolitus ettevõttel olla valmis Hiinas äri tegemisega seotud raskusteks ning neist üle saamiseks. Ühtlasi tuuakse näiteid, milliseid raskusi on teised välismaised ettevõtted Hiinasse eksportimisel kogenud. 

Lisaks annab koolitus vastused küsimustele: Millised on piiriülese e-kaubanduse võimalused, milline on 5G roll ekspordis, milliseid tehnoloogiaid Hiina otsib? Koolituse jooksul antakse selge teekaart Hiina majanduse potentsiaali ja vajaduste kohta ning iga osalev ettevõte saab arusaama, kas Hiina vajadused vastavad teie ettevõtte vajadustele või mitte.

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm läbimine on eelduseks 2020 aastal toimuvale kontaktreisile Hiina. 

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm on kombinatsioon:

  • Hiina konsultandi individuaalsest nõustamisest
  • rahvusvahelistest koolitustest (koolituste fookuses on strateegiline lähenemine Hiina turule sisenemisel, kohalik ärikeskkond ja seal laienemine)

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammile eelneb ettevõtte valmisoleku ja toodete/teenuste eelhindamine Hiina turule sisenemiseks või seal laienemiseks. Eelhindamise edukas läbimine on eelduseks Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammis osalemiseks. 

Koolitusprogrammi ajakava ja teemad:

  • Hiina majandus (31. oktoober 2019)
  • Viisakusest paindlikuse ja suhtumiseni. Oskused, mis on vajalikud isiklike suhete loomiseks äripartneritega.  (21. november 2019)
  • Ettevõtte turundus ja bränding Hiina turul (23. jaanuar 2020)
  • Strateegia koostamine ja sobiva ärimudeli loomine (27. veebruar 2020)
  • Kliendisuhted ja tarbijaprofiil (19. märts 2020)
  • Ettevõtte väärtuspakkumine Hiina turu jaoks (23. aprill 2020)

Alustame koos ettevõtjate, erialaliitude, klastrite ja partneritega teekonda, et suurendada Eesti nähtavust ja Eesti ettevõtjate eksporditulu Hiina turul.

 

 Päevakava

NB! Koolitus toimub inglise keeles.

Tutvu seminari spiikritega!

Agenda for the 31st of October, 2019

8:30 – 9.00 Registration and Morning Coffee
9.00 – 9.15 Presentation of the Team & Training Day
9.15 – 9.30

 

Teams set their goals for the day

Goal achievement will be developed and reviewed, verifying of achieved or not, and discussed at the end of the training day.

9.30 – 10.00

 

The Economics of China I

The things you do not know but should when answering the many whys you will encounter when doing business with China. An in-depth analysis you hardly find elsewhere. Sources and content for further reading will be provided.

10.00 – 10.30

 

Team Exercise

Build your own China narrative. How do you introduce your business to the Chinese? What you have to offer? What is your value proposition? Why your company and your product or service? What makes the difference? One or two teams pitch the narrative.

10.30 – 11.00

 

Building your China narrative

The Proof of Concept: Is our seasoned Chinese professional present at the course attracted to what the teams said? How is seen by the Chinese? Appealing or not?

11.00 –11:30                                          Coffee Break
11.30 -12.30

 

The  Case Study: An EU Soft Drink in China

Learn the Chinese view of an experience. Why such soft drinks attracted the importer? What did the Chinese importer have in mind? It was a small EU company, but did that matter? Did the brand name matter? How was the negotiation? What was of importance for the distributor in China but not to the producer in the EU? And the opposite? Which sales channels the distributor in China wanted to serve and fulfill? Did it fail? If yes, why? Did the brand narrative fit with what we learned early in the morning?

12.30 – 13.00

 

Centering the Prices

Why does your importer say that your product is too expensive at negotiation? What can you do before, during, and after negotiation? Team exercise set a price for your product or service in China.

13.00-14.00 Lunch Break
14.00-15.00 Negotiation with Chinese Business People

Why the ask for the things they do? How you can satisfy their requirements without damaging yours? The do’s and don’ts. There are more alternatives than you might expect at first glance... Learn what you can do to develop and build enthusiasm within your Chinese partner. Get them on board with your product or service.

15.00-15.30 Team Exercise

Each team will prepare a pitch or teaser to a Chinese potential importer. The pitching can last for up to 5 minutes. Later in the training day, the teams will pitch to our Chinese expert. The three facilitators will not interfere only provide help to questions or doubts.

15:30-16.00
The Case Study: An EU technology company searching for clients among Chinese hospitals for its innovative solution
.
What did they want? What they thought they could do? Could they escalate the solution? Could they have achieved it by themselves? What was the view of the Chinese partner? And intellectual property? Did it go right or wrong? Why? Learn what happened as seen from the Chinese side.
 
16.00-16.30 The Economics of China II

The things you do not know but you should when it comes to answering those many whys you will encounter when doing business with China or in China. An in-depth analysis, you hardly find elsewhere. Sources and content for further reading will be provided

16.30-17.00 Teams Pitching and Presentation to the Facilitators

Each of the formed team will have up to 5 minutes, one team member will have to do the pitching.

17.00-17.30 Review of the Pitches

Review of the morning goals. Lessons learned. Wrap up of day.  Next steps: setting up the e-group for communication, interaction, responding unanswered questions, and providing additional information. Participants rate the course and submit ratings.Osalemistingimused

Kandideerimine ettevõtetele on lõppenud. 

Süsteemne eksport Hiina koolitusprogramm on ettevõttele tasuta.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERFi) vahenditest. “Süsteemne Eksport Hiina” koolitusprogrammi VTA summa on 3 570€ ettevõtte kohta

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Loe lähemalt VTAst ja kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Johanna-Riinu Annuk
Aasia Infokeskuse nooremprojektijuht
Tel: +372 627 9756
johanna.annuk@eas.ee

X