Strateegia praktikum – 1. grupp

Aeg
4. november 2020 kuni 3. märts 2021
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus


EAS kutsub ambitsioonikaid Eesti ettevõtteid Strateegia praktikumi!

Strateegia praktikum aitab sul teha läbimõeldud strateegilisi valikuid just oma ettevõtte edu tagamiseks. 6-kuuse programmi tulemusena saate põhjaliku ülevaate oma ettevõtte hetkeolukorrast ning strateegilistest väljakutsetest ja valikutest ning loote oma ettevõttele uue konkurentsivõimelise strateegia 3-5 aastaks koos tegevuskavaga selle elluviimiseks. Strateegia väljatöötamisel on abiks tippkoolitajad ja personaalne mentor.

Strateegia prakikumi koduleht on www.eas.ee/teenus/strateegia-praktikum/

 

Praktikumi ajakava:

Koolituspäev Koolitajad I grupi kava
I päev: Kontekst ja hetkeolukord Indrek Saul 04.11.2020
II päev: Konkurents ja eristumine Indrek Saul, praktik 25.11.2020
III päev: Eristumise strateegiad – tootearendus (toode), teenusedisain (teenindus), efektiivsed protsessid (hind) Kaarel Mikkin, Jaak Lavin, Indrek Saul 09.12.2020
IV päev: Kasvupotentsiaal ja fookused, ekspordistrateegia Jakob Saks, Indrek Saul, praktik 20.01.2021
V päev: Eesmärgipuu ja tegevuskava, ärimudeli uuendused Indrek Saul, praktik 03.02.2021
VI päev: Strateegia elluviimine, strateegiate kaitsmised ja tagasiside Indrek Saul, Hede-Kerstin Luik, praktik 03.03.2021

 Osalemistingimused

Kandideeri strateegia praktikumi SIIN

Strateegia praktikum kestab orienteeruvalt 6 kuud, millest esimese 4 kuu jooksul toimuvad koolituspäevad.

  • Igast ettevõttest osaleb 2-3 inimest, sh ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik, kellele on strateegiliste otsuste juures oluline roll
  • Strateegia praktikumi igas koolitusgrupis osaleb 6-8 ettevõtet.

Strateegia praktikum sobib ettevõttele, kes:

  • on kõrge motivatsiooniga ning sooviga arendada ja täiendada strateegiat;
  • on ekspordikogemusega ning ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga;
  • on tegutsenud soovituslikult vähemalt 3 aastat ning kus töötab vähemalt 8 töötajat.

 

Tingimused

  •  Strateegia praktikumi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat) on 450 eurot (+ km). Strateegia praktikumi osalustasu sisaldab 2-3 liikme osavõttu 6 koolituspäevast ning 8h personaalset mentorlust.
  • Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest.
  • Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
  • VTA ettevõtte kohta on maksimaalset 6980.-eurot. Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Kontakt ja lisainformatsioon

Kristel Kõiv, kristel.koiv@eas.ee

X