Infoseminar: Sektoritevahelise mobiilsuse toetus teadlase palkamiseks

Ettevõtte areng, Innovatsioon, Tootearendus ja disain


Aeg
23. november 2020 kell 13:00 kuni kell 14:30
Asukoht
Zoomi keskkonnas
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
HTM, EAS, RTK, ETAg


23. novembril kell 13.00 toimub uue sektoritevahelise mobiilsuse toetuse infoseminar, mida korraldame koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Eesti Teadusagentuuriga.

Toetuse andmise eesmärk on sektoritevahelise koostöö soodustamine. See tõstab Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistab teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

Toetus on suunatud ettevõtetele, kolmandale ja avalikule sektorile (v.a. korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused), kes võtavad tööle doktorikraadiga teadlase teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Rohkem infot ja taotlemine Riigi Tugiteenuste Keskuse veebis.

EASi poolt nõustavad ettevõtteid:

Relika Alliksaar Williams
arenduskoostöö ekspert
relika.williams@eas.ee
+372 521 4876

Maria Värton
arenduskoostöö ekspert
maria.varton@eas.ee
+372 528 6687Päevakava

13.00-13.10 Sissejuhatus. Teadlaste sektoritevaheline liikuvus – kellele ja milleks?
Maarja Lillak, Teadusosakonna peaekspert, Haridus- ja Teadusministeerium
13.15-13.50 Meetme tingimuste tutvustamine. Taotleja suuruse ja raskustes olemise hindamine. Riigiabi. 
Urve Vool, Kõrghariduse ja teaduse talituse juhataja, Riigi Tugiteenuste Keskus
Tea Tassa, Kõrghariduse ja teaduse talituse teenusekoordinaator, Riigi Tugiteenuste Keskus
13.50- 14.00  Teadus-arendustegevused. Rakendusuuring ja tootearendus.
Viktor Muuli, Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht, Eesti Teadusagentuur
14.00-14.10  Intellektuaalomandi küsimused
Relika Alliksaar Williams, Arenduskoostöö ekspert, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
14.10-14.20  Taotlemine
Tea Tassa, Kõrghariduse ja teaduse talituse teenusekoordinaator, Riigi Tugiteenuste Keskus
Küsimused-vastused

Toetusmeedet rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.Osalemistingimused

Liitu seminariga Zoomi keskkonnas.

Meeting ID: 932 4390 4936

 

X