Rahvusvahelise tootearendustoetuse Eurostars infotund

Aeg
24. jaanuar 2020 kell 10:00 kuni kell 12:00
Asukoht
EAS, ruum Linnahall, 6. korrus, Lasnamäe 2, Tallinn
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
Tiiu Treier, projektijuht, Tiiu.Treier@eas.ee, tel: +372 627 9404


Kutsume ettevõtteid osalema 24ndal jaanuaril toimuvale infopäevale, mille raames antakse täpsem ülevaade Eurostars meetme tingimustest ja taotluse koostamisest. Pärast ettekannet on ettevõtetel võimalus oma tootearendusprojekti osas konsulteerida innovatsiooniekspertidega ja saada nõu intellektuaalomandi teemadel.

Eesti väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalus esitada taotluseid tootearenduse toetuse saamiseks programmi Eurostars kaudu. Eurostars programm on rahvusvaheline toetusmeede eesmärgiga toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete innovatiivsete toodete, teenuste ja/või protsesside turule toomist rahvusvahelise koostöö toel.

Eesti ettevõtetel on võimalus saada toetust kuni 300 000 eurot kuni 60% määraga projektile kestvusega kuni 3 aastat.Päevakava

10.00- 11.00 Eurostarsi tutvustus ja toetuse saamise tingimused Eestis – Tiiu Treier ja Erki Varbola EAS
11.00- 12.00 Konsultatsioonid innovatsiooniekspertide ja intellektuaalomandi eksperdiga       


Osalemistingimused

Kohtade arv on piiratud. Registreerimine on avatud kuni 22. jaanuarini 2020.a või kuni jätkub kohti. 

X