Puidutööstuse mess Carrefour International Du Bois 2022

Eksport, Ettevõtte areng, Tootearendus ja disain


Aeg
1. juuni 2022 kuni 3. juuni 2022
Asukoht
Nantes
Keel
In English
Korraldaja
Tiina Tuisk, Eesti ühisstendi projektijuht, tiina.tuisk@eas.ee, +372 627 9443


EAS viib ettevõtted ühisstendiga  Prantsusmaale, Nantes’isse , 01.-03. juuni 2022 toimuvale messile Carrefour International Du Bois.

Carrefour on puidutööstuse mess, mis toimub iga kahe aasta tagant. Mess on unikaalne oma kontseptsiooni poolest – 100% puit. Messil esitlevad oma tooteid ca. 550 eksponenti (35%  väljaspoolt Prantsusmaad) ning külastajate arvuks on 10 520 rohkem kui 80-lt maalt.

Eksponentide profiil:  saematerjali tootjad (20%), puidust ehitusdetailide tootjad (27%), puidukaubandus  (16%),  paneelide tootjad  (9%), parketitootjad  (7%), organisatsioonid ja press  (11%), tarnijad ja teenuse pakkujad (10%).

Külastajate profiil:  ehitus (26%), puidukaubandus (31%), puidutööstus (18%), metsandus (6%), organisatsioonid ja koolitus  (6%), muud & ajakirjandus (8%), puidutööstuse tarnijad (5%).

Messi kodulehekülg on www.timbershow.comOsalemistingimused

Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 2000€ (käibemaksu ei lisandu).

EAS katab messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega seotud kulud. Samuti eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmise ja materjalide transpordi kulud. Ettevõtja kanda jäävad osalejate reisi-, majutus- ja toitlustuskulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

Messil osalemist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ühisstendile kandideerimine on lõppenud.

2021 a ühisstendil oleks osalenud: Vara Saeveski OÜ, Forestcom OÜ, Tartu Uksetehas OÜ, Teamwood OÜ, Thermoarena OÜ, Vindor OÜ, Vincom OÜ, MP&Puitmeister OÜ, Nordic Lumber AS.

EASi poolt riiklike ühisstendide korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA) vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 1407/2013. Ühele ettevõtjale (ühe ettevõtjana käsitletakse kontserni) antava VTA kogusumma ei tohi mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei tohi vähese tähtsusega abi kogusumma mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st
Antud ühisstendil osalemise arvestusliku VTA summa kohta saab infot projektijuhilt.

Registreerumine ja lisainformatsioon:

Tiina Tuisk
Ettevõtluse keskus
Rahvusvaheline müük
E-post: tiina.tuisk@eas.ee
Tel: +372 627 9443

www.eas.ee/messid

X