Oslo Innovation Week 2018

Eksport, Ettevõtte areng


Aeg
25. september 2018 kuni 26. september 2018
Keel
In English
Korraldaja
Kersti Kuusksalu, Kersti.Kuusksalu@eas.ee


EAS kutsub 25. -26. septembril Eesti ettevõtteid osalema Oslo innovatsiooninädalal  Oslo Innovation Week 2018, kus kohtuvad innovatsioon, tehnoloogia ja ettevõtlus jätkusuutlike muutuste ja koostöö üleskutsumiseks.

Ootame osalema ettevõtteid, kes soovivad  leida Norrast partnerit ja arendada või luua Eesti-Norra koostööprogrammi (Green ICT) raames innovaatilisi tooteid, teenuseid ja protsesse järgmistes valdkondades:

  • Tööstusinnovatsioon (tööstuse digitaliseerimine).
  • Tervisetehnoloogiad.
  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) (nutikad transpordilahendused, energiamajanduse projektid jm)

 

Lisaks kuni kolmel soovijal on võimalik osa võtta 26. septembril toimuval ringmajanduse konverentsil Circular Economy Conference, mis keskendub teemadel:

  • Jäätmed – ringlusse võtt, taaskasutamine ja taastamine
  • Alternatiivsed energiaallikad ning energia ja materjalide tõhus kasutamine
  • Tark veetarbimine
  • Teave rahastamisvõimaluste kohta EEA/Norra Grants ja Horizon 2020 raames.

 

Rohkem infot Oslo Innovation Weeki veebilehel.Osalemistingimused

Osalema ootame eelkõige ettevõtteid, kes on:

  • orienteeritud ekspordile,
  • tegevad eelpool nimetatud valdkondades toodete ja teenuste arendamisega,
  • soovi ja võimekusega arendada koostöös Norra ettevõttega välja uusi tooteid, teenuseid või protsesse.

EAS katab kulud, mis on seotud osalemise ja majutusega. Ettevõtja kanda jäävad reisi-, toitlustuse, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

Osalemise eelduseks on  Norway Grants Green ICT programmi partnerotsingu ankeedi täitmine.

Üritusel osalejate arv on piiratud.

EASi poolt reisil osalemisega tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot.  Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) jääki. 

Kandideerimine on lõppenud.

X