Offshore-tööstuse mess ONS 2016

Eksport


Aeg
29. august 2016 kuni 1. september 2016
Asukoht
Norra
Keel
In English


EAS viib ettevõtted Eesti ühisstendiga offshore-tööstuse messile ONS 2016.

Norra mandrilava servast looduslike energiaressursside ammutamine võiks pakkuda tellimusi paljudele Eesti metalli- ja masinatööstuse ettevõtetele. Need kümned tuhanded inimesed, kes on nafta- ja gaasiplatvormidel tööl, vajavad aga pidevalt kõige erinevamaid tooteid ja teenuseid - tööriideid ja -jalanõusid, eriratsiooniga toiduaineid, ohutusseadmeid ning IT-lahendusi tervisemonitooringuks jne. Ka plastitööstuse tootevalik laieneb üha enam senistele metallitööstuse pärusmaadele. Sageli on just nutikatel nišitoodetel, mis esmapilgul justkui ei pruugigi ühe või teise majandussektoriga seostuda, suurema eksporditulu teenimiseks kõige suuremad võimalused.

Üle aasta aset leidval messil ONS osales 2014. aastal üle 91 000 külastaja ning ligi 1400 eksponenti kokku 10 messihallis. Täiendav info messi kohta www.ons.no.

Messil osalemist kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditestOsalemistingimused

Kandideerimine ühisstendile on lõppenud.

Eesti ühisstendil osalevad ettevõtted: APL Production AS, Bestnet AS, DECK Engineering OÜ, E-Profiil AS, FEMW OÜ, Interconnect Product Assembly AS, Kaskod-Mtronix OÜ, LTH-Baas AS, Metre OÜ, Pentamet OÜ, Saajos OÜ, Stera Saue AS, Tööstusplast OÜ, Weldman OÜ.

EASi poolt riiklike ühisstendide korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki!

X