Norway Grants study tour for Estonian companies

Aeg
24. september 2019 kell 10:45 kuni 26. september 2019 kell 13:05
Asukoht
Oslo
Keel
In English
Korraldaja
Kersti Kuusksalu, Ettevõtluse keskus, Kersti.Kuusksalu@eas.ee


EAS kutsub ettevõtteid Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT raames toimuvale õppereisile Oslosse.

Õppereis pakub Eesti ettevõtetele võimaluse osaleda ringmajanduse konverentsil ja e-ESTONIA konverentsil, saades ühtlasi võimaluse tutvuda Norra ettevõtetega,kellega koos arendada projektiideid ning tulla toetust taotlema Green ICT programmi. Lisaks pakub õppereis programmi teemade valdkonnas huvitavaid esitlusi, uusi kontakte ja võimalust projektiidee tutvustamiseks. 

Ootame osalema ettevõtteid, kes soovivad leida Norrast partnerit ja arendada või luua Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT raames innovaatilisi tooteid, teenuseid ja protsesse 

tööstuse ja IKT valdkonnas: 

  • tööstus- ja energeetikasektorile (EMTAK jagu C, B, D tähenduses) suunatud protsesside efektiivsust suurendavate automaatikal ja robootikal põhinevate lahenduste väljatöötamine ja kasutuselevõtt;
  • ressursisäästu edendavate IKT-komponendiga toodete ja teenuste arendamine eri valdkondades, näiteks energiatõhusus, tark tootmine, transport, targad tooted jm. (v.a. tervistehnoloogiate lahendused, mis ei ole nimetatud programmi tingimustes ja korras punktis 3.6.2)

personaalmeditsiini ja tervisetehnoloogiate valdkonnas, näiteks:

  • lahendused haiglatele, mille eesmärgiks on personaalmeditsiini ökosüsteemi võimestamine;
  • patsientide teekonda lihtsustavad lahendused, mille eesmärgiks on patsientide individuaalsete tervisenäitajate parandamine ning elukvaliteedi tõstmine;
  • terviseandmete kogumisele, standardiseerimisele ja analüüsimisele suunatud tooted ja teenused;
  • lahendused esmatasandi arstiabile.

ÕPPEREISI AJAKAVAOsalemistingimused

Osalemise eelduseks on  Norway Grants Green ICT programmi partnerotsingu ankeedi täitmine.

EAS katab kulud, mis on seotud programmi üritustel osalemise ja majutusega. Ettevõtja kanda jäävad reisikulud ja lisad, mis pole programmiga seotud.

EASi poolt reisil osalemisega tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Loe lähemalt VTA-st.

VTA on osaleja kohta 1250 eurot.

Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Üritusel osalejate arv on piiratud.

Üritusele kandideerimine on lõppenud.

 

X