Norra kontaktreis

Eksport


Aeg
16. oktoober 2017 kuni 18. oktoober 2017
Asukoht
Norra
Keel
In English
Korraldaja
Tiina Truuväärt, 627 9541, tiina.truuvaart@eas.ee http://www.eas.ee/kontaktreisid


Norra kontaktreisi piirkonnaks on Oslo, mis on Norra suurim linn ja majanduskeskus. Norra majandust kirjeldatakse üldiselt kui segamajandust – kapitalistlik turumajandus selgete riigi mõjudega. Nagu ka mujal Lääne-Euroopas, on Norra tööstuse edenemises juhtrolli mänginud õigus eraomandusele ja selle kaitsele ning erasektor. Riigiomand ja erasektori reguleerimine teevadki Norra majandusest turu- ja plaanimajanduse segu. Riigi valitsemine väljendub maksudes, aktsiisides ja toetustes, samuti on seda näha litsentside andmisel ja erinevate valdkondade regulatsioonis, nagu töökeskkond, raamatupidamistoimingud, saaste ja toodang. Norra majandus põhineb suuresti teenindusel, nafta- ja maagaasitootmisel ning kerge- ja rasketööstusel. Traditsioonilised tegevusvaldkonnad on olnud kalapüük ja metsandus. Norra tööstus toetub peamiselt kodumaistele toorainetele ja loodusvaradele nagu nafta, puit, metallid, kala, mets, mineraalsed maavarad ning odav hüdroenergia.

EASi koostööpartner Norra kontaktreisi läbiviimisel 2017 aastal on Gateway & Partners.Osalemistingimused

Kandideerimine Norra kontaktreisile on lõppenud.

Norra kontaktreisil saab osaleda kuni 10 ettevõtjat. Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 1 000 eurot.

Osalejale on kontaktreisi raames korraldatud:

  • Lennupiletid ja majutus (koos hommikusöögiga)
  • Transport sihtriigis (sh. lennujaama transfeerid, transport äriseminarile ja kontaktkohtumistele).
  • 4 tunnine äriseminar sihtriigi ekspertidega
  • Lõuna-või õhtusöök peale äriseminari
  • 5 individuaalset ärikohtumist sihtriigis

 

EASi kontaktreise kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

EASi poolt kontaktreiside korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st.

 


Seotud teenused
X