Matchmaking Eesti äriprotsesside digitaliseerimise ja andmeanalüüsi firmadele Saksa ettevõtetega

Eksport, Ettevõtte areng, Export


Aeg
28. juuni 2021 kuni 30. november 2021
Asukoht
Online
Keel
In English
Korraldaja
Karin Alliksaar, Saksamaa kasvuprogrammi teenusejuht, karin.alliksaar@eas.ee, tel: +372 627 9350


Viimastel aastatel on ütlus “Andmed on uus nafta” populaarsust kogunud. Erinevate tööstusharude juhid ja eksperdid rõhutavad andmete ja andmeanalüütika tähtsust ning näevad neid ärimudeli ja tootmisstrateegia keskpunktina. Allied Market Research turu-uuringu kohaselt hinnati Euroopa Big Data ja ärianalüütika turgu 2018. aastal 44,21 miljardile dollarile ja see peaks prognoositavalt jõudma 2027. aastaks 105,83 miljardi dollarini vaatamata COVID-19 pandeemiale. Selle kasvu taga on peamiselt traditsioonilised ettevõtted (autotööstus, keemiatööstus, logistika jne), mis hakkavad investeerima tehnoloogiasse ja oskusteabesse tuginedes andmetele eesmärgiga parandada konkurentsivõimet ja optimeerida oma sisemisi protsesse. Euroopa suurima ühtse turuna on Saksamaa eriti atraktiivne ettevõtetele, kes aitavad muuta ümberkujundamisprotsessi saksa traditsioonilistes ettevõtetes edulooks. Eesti kui digiriigi tuntus ja kirjeldatud turudünaamika tähendavad suurt äripotentsiaali Eesti äriprotsesside digitaliseerimise, andmeanalüüsi ja ja teistele IT-ettevõtetele.Osalemistingimused

Projekti eesmärk
Projekti eesmärgiks on aidata Eesti IT-ettevõtetel, kes tegelevad äriprotsesside digitaliseerimise, andmeanalüüsi vms. hinnata oma potentsiaali koostööks Saksa ettevõtetega ja läbi viia matchmaking Eesti ettevõtete ja potentsiaalsete Saksa klientide vahel. Lõppeesmärgiks on toodete/teenuste eksport Saksamaale.

Keda ootame osalema?
Projekti ootame osalema ettevõtteid järgmistest valdkondadest: Business Process Digitazation, Data Analytics, Descriptive Analytics, Predictive Analytics, Machine Learning, Artificial Intelligence, Data Mining, Process Mining, Process Automation, Robot Process Automation etc.

Projekti sisu ja ajakava
Projekt koosneb kahest osast:

  1. Eesti ettevõtete valmisoleku ja toodete/teenuste eelhindamine
    Saksa ekspert tutvub eelnevalt teie ettevõttega kodulehe ja sotsiaalmeedia vahendusel. Seejärel toimub online-vestlus. Ekspert hindab teie potentsiaali ja valib välja ettevõtted matchmakingusse. Eelhindamine toimub juuni-august 2021. Eelhindamise käigus saate kasulikku infot oma toote ja teenuse sobivuse ja võimaluste kohta Saksa turul.
  2. Matchmaking Eesti ja Saksa ettevõtte vahel
    Ekspert korraldab projekti valitud Eesti ettevõtetele vähemalt kaks matchmaking-kohtumist potentsiaalsete Saksa klientidega. Ekspert viibib ise kohtumiste juures, teeb kokkuvõtte kohtumisest ja follow-up-i. Matchmaking kohtumised saksa klientidega toimuvad august-oktoober 2021.

Kõik projekti tegevused toimuvad online-s individuaalsete vestluste ja kohtumiste vormis.

Projekti tegevused peavad olema lõpetatud hiljemalt 30.11.2021.

Projektis osalemisega Eesti ettevõttele kulu ei kaasne. Nii eelhindamises kui ka matchmakingus osalenud ettevõtte kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Eeldatav VTA summa on 1750-5250 EUR.

Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki!

Projektis osalemist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Registreerimise lõpptähtaeg on 2. juuli 2021.

Lisainformatsioon:

Karin Alliksaar
Saksamaa kasvuprogrammi teenusejuht
Ettevõtluse ja innovatsiooni keskus
Rahvusvaheline müük
E-post: karin.alliksaar@eas.ee
Tel: 627 9350

Eksport Saksamaale - EAS

Register to event


Seotud teenused
X