Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise infotund

Tootearendus ja disain


Aeg
8. juuni 2016 kell 12:00 kuni kell 14:00
Asukoht
EAS-i kontori II korruse saal
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
Katrin Pööra


Ürituse eesmärk on teavitada ja jagada infot EAS-i avaneva meetme kohta.

Sihtgrupp: Toetust saavad taotleda suur-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes soovivad kaasata loomesektoris tegutsevaid ettevõtjaid oma arenguplaanide elluviimisesse.

Eesmärk on toetada piirkonna või valdkonna turutõrkest lähtuva loomeettevõtluse arengut toetava taristu välja arendamist või tehnoloogia soetamist.

Projekti tulemusena valmib taristu ja/või soetatakse tehnoloogiat, kus loomeettevõtjad arendavad oma tooteid, teenuseid, ärimudeleid, turundust ja müüki, suurendades nende ettevõtete lisandväärtust ja ekspordisuutlikkust.Osalemistingimused

11:45 - 12:00   Kogunemine ja tervituskohvi
12:00 - 12:30   Avasõnad Kultuuriministeeriumilt/ Anu-Maaja Pallok Kultuuriministeerium
12:30 -  14:00  "Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine" meetme tutvustus / Katre Purga, Katrin Pööra EAS

X