Kriisis kasvamise meistriklass

Eksport, Export, Product development and design, Tootearendus ja disain


Aeg
20. september 2020
Keel
Eesti keeles


Praktiline ja sisukas programm ettevõtetele, kes ei karda kriisi raisku lasta, vaid soovivad turbulentseid aegu kasutada jõuliseks kasvuks. Meistriklass sobib ettevõtetele, kellel on välja töötatud uus toode, mida ei ole veel turule toodud.

Kriisis kasvamise meistriklass on välja töötatud toetudes maailma kaasaegsematele äripraktikatele. Unikaalne metoodika võimaldab mõelda läbi ja valideerida uue toote turule toomise erinevad lähenemised viisil, mis maandab ärilisi riske ja kindlustab õigete otsuste tegemist.

Meistriklassi käigus töötatakse läbi uue toote turule toomise olulisemad võtmekohad:

  • toote positsioneerimine turul,
  • ärimudeli välja töötamine,
  • turundusplaani koostamine
  • toote lansseerimine.

Osalevad ettevõtted saavad programmi jooksul tuge ja nõu oma ala tippekspertidelt. See on unikaalse võimalus kaasata oma ettevõtte arendamisse maailmataseme kompetentsiga konsultante.

Kriisiis kasvamise meistriklassis osalemiseks loe lähemalt siin.

Esita avaldus siin.

Kandideerimistähtaeg on 20.09.2020.

X