Koolitus: tootearenduse ABC

Aeg
20. märts 2018
Asukoht
Tallinn, Toom-Kooli 17
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
Kristel Kõiv, kristel.koiv@eas.ee, tel +372 738 6018


Koolitusel osaleja omandab teadmised tootearenduse protsessi erinevatest etappidest ning tootearendusplaani koostamiseks, mille tulemusel valmib uus müügivalmis toode. Tegemist on üldise koolitusega, mis annab ülevaate kõigist tootearenduse etappidest, kuni uue toote turule jõudmiseni.

Koolituse ajaline kestvus on 8 akadeemilist tundi.

Koolitaja Indrek Maripuu.  Praktikud Johanna Tammsalu, Kaie Kaas-Ojavere ja Tarmo Täht.

Koolituse elluviimisel on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Marketingi Instituut.

Koolitus on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.Osalemistingimused

Ühel koolitusel saab osaleda vähemalt 15 ettevõtet, maksimaalne osalejate arv ühest ettevõtest on 2 inimest.  Oodatud on omanikud, juhid ning spetsialistid.

Koolitusele ootame osalema eelkõige ettevõtteid, mis on:

  • tegutsenud vähemalt 3 aastat
  • ekspordile orienteeritud
  • huvitatud baasteadmiste saamisest tootearenduse kohta

Osalemistasu  on 30 € + KM osaleja kohta.

Koolitusel ei saa osaleda:

  • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
  • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

Kasulikud materjalid

Registreerumine lõppeb päev enne koolitust.

X