Koolitus: kodulehe rakendamine edukaks ekspordiks

Eksport


Aeg
22. mai 2018
Asukoht
Tartu
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
Marge Pihlapuu, marge.pihlapuu@eas.ee, tel: 6279421


Üle 60% ostujuhtidest kogub enne ostuotsuse tegemist infot veebist. Mida silmas pidada, et luua kvaliteetne ja kasutajasõbralik koduleht ja esitleda end usaldusväärse patnerina juba enne kliendiga kohtumist?

Koolituse ajaline kestvus on 8 akadeemilist tundi.

Koolitaja Timo Porval.  Praktik Eivor Maiväli.

Koolituse elluviimisel on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Koolitus on rahastatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

 Päevakava

9.00 Registreerimine ja hommikukohv

9.30 Kodulehe ülesehitus, erinevused välisturule ja siseturule suunatud kodulehe vahel
(2 akadeemilist tundi), lektor Timo Porval, Lavii marketing, turundusstrateeg
Tutvustusring koos osalejate kodulehekülgede põgusa ülevaatega.
Ettevõtte müügitegevust toetavate kodulehekülgede ülesehituse võimalused, erinevate variantide tugevad ja nõrgad küljed, parimad lahendused sihtgrupi põhiselt, näited.
Kas kasutada välisturul müügiks olemasolevat kodulehte või teha uus leht? Mida silmas pidada, mille põhjal otsustada?
Näited hästi toimivatest kodulehekülgedest koolitusgrupi peamistes eelistatud sihtriikides, võrdluseks näited selle kohta, millised kodulehed ei tohiks olla.
Millised komponendid veebilehtedel tõstavad päringute ja müügi saamise tõenäosust?
Kuidas oleks vaja saadud päringutega edasi tegeleda, et nendest ka päriselt kasu oleks?

11.00 Kohvipaus

11.15 Praktiline ülesanne, rühmatöö ja arutelu (1,5 akadeemilist tundi), lektor Timo Porval, Lavii marketing, turundusstrateeg
Eelmises osas saadud info põhjal analüüsitakse rühmatööna läbi osalevate ettevõtete kodulehekülgede tugevad ja nõrgad küljed ettevõtte müügi toetamisel.

12.25 Lõuna

13.15 Kergesti kasutatavad tehnoloogilised võimalused kodulehe arendamisel (1 akadeemiline tund), lektor Timo Porval, Lavii marketing, turundusstrateeg
Lektor annab ülevaate programmidest ja tööriistadest, mida on võimalik kiirelt ja kerge vaevaga kasutada töötava kodulehe arendamiseks ja analüüsimiseks, erinevatest allikatest, kust leiab nõuandeid ning näiteid võimaliku maksumuse kohta.

14.00 Praktiku kogemuslugu (2 akadeemilist tundi), praktik Eivor Maiväli, Roman Tavast OÜ tegevjuht
Praktik räägib oma kogemusest ettevõtte kodulehe rakendamisel ekspordiks tuues välja peamised väljakutsed, probleemid, kaalutud ja läbiproovitud lahendused. Õnnestumiste kõrval käsitletakse ka ebaõnnestumisi ning selle põhjuseid, kuna see, mis ühe ettevõtte jaoks mingil turul ei pruukinud töötada võib siiski osutuda sobilikuks lahenduseks mõne teise ettevõtte jaoks.

15.30 Kohvipaus

15.45 Praktiku nõuanded ja näpunäited osalevatele ettevõtjatele (1 akadeemilist tundi), praktik Eivor Maiväli, Roman Tavast OÜ tegevjuht
Lektori poolt modereeritud arutelu praktiku ja osalevate ettevõtjate vahel, küsimused, vastused. Kindlasti on ka osalejatel üksteisele kasulikke näpunäiteid anda.

16.30 Päeva kokkuvõte (0,5 akadeemilist tundi)

16.55 Koolituspäeva lõppOsalemistingimused

Koolitusel saab osaleda vähemalt 15 ettevõtet, maksimaalne osalejate arv ühest ettevõtest on 2 inimest.  Oodatud on omanikud, juhid ning spetsialistid.

Koolitusele ootame osalema eelkõige ettevõtteid, mis on:

  • ekspordile orienteeritud
  • huvitatud baasteadmiste saamisest tootearenduse kohta

Osalemistasu ekspordi valdkonna koolitustel on 50 € + KM osaleja kohta.

Koolitusel ei saa osaleda:

  • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
  • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
  • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
  • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

Kasulikud materjalid

X