Kasvuettevõtte mentorprogramm – 2. grupp

Aeg
14. jaanuar 2021 kuni 21. september 2021
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus


EAS kutsub ambitsioonikaid Eesti ettevõtteid Kasvuettevõtte mentorprogrammi!

Iga ettevõtja ehk mentii saab kuni 10 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

Mentorid aitavad tegeleda ettevõtte oluliste teemadega, pöörata tähelepanu kitsaskohtadele ning seeläbi toetavad kasvuettevõttel ärieesmärkide saavutamist. Mentorsuhe on suunatud ettevõtja äri kasvule, tema ärieesmärkide saavutamisele ja ettevõtja isiklikule ettevõtlusalasele arengule.

Mentorprogrammi käigus koostatakse kasvuettevõtte tegevuskava ettevaatavalt järgnevaks kaheks aastaks. Lisaks toimub programmis osalejatele erinevaid seminare ja koolitusi, mis samuti toetavad eelnimetatud tegevuskava koostamist ja täiendavate ambitsioonikate plaanide elluviimist tulevikus.

Mentorprogrammi kodulehekülg on www.eas.ee/teenus/mentorprogramm/

Mentorprogrammi ajakava:

Üritused mentiidele:

 • Mentiide sisseelamisseminar, II grupp – 14.01.2021. Läbiviija Harri Tallinn, asukoht Tallinn
 • Mentiide ja mentorite avapäev, II grupp – 26.01.2021. Moderaator Harri Tallinn, asukoht Tartu
 • Koolitusmoodul 1 (ärimudelid ja strateegia), II grupp – 16.-17.02.2021. Koolitaja Alar Kolk, asukoht Pärnu
 • Koolitusmoodul 2 (finantsjuhtimine, tootearendus ja teenuse disain), II grupp – 23.-24.03.2021. Koolitajad Kristo Krumm ja Markko Karu, asukoht Tallinn
 • Koolitusmoodul 3 (müük ja turundus),  II grupp – 04.-05.05.2021. Koolitaja Howard Kingston
 • Koolitusmoodul 4 (tegevuste ja protsesside juhtimine, eksport), II grupp – 08.-09.06.2021. Koolitajad Ingrid Joost ja Paavo Pauklin, asukoht Viljandi
 • Koolitusmoodul 5 (juhtimine ja kvaliteedijuhtimine), II grupp – 24.-25.08.2021. Koolitajad Eva-Maria Kangro, Kristi Liiva, asukoht Tallinn
 • Lõpuseminar mentiidele ja mentoritele, II grupp – 21.09.2021. Moderaator Kristo Elias, asukoht Tallinn
 • Järelüritus – ürituse aeg, läbiviija,  ja asukoht täpsustub

Üritused mentoritele:

 • Mentorite sisseelamisseminar – 22.-23.09.2020, läbiviijad Tauri Tallermaa, Harri Tallinn, asukoht Järvamaa
 • Mentorite motivatsiooniseminar – 09.-10.02.2021, läbiviijad Annika Arras, Risto Penttilä, Jane Oblikas, Eva-Maria Kangro, asukoht Laulasmaa
 • Mentorite õppereis, II grupp – 15.-17.06.2021. Asukoht Pariis


Osalemistingimused

Kandideeri Kasvuettevõtte mentorprogrammi MENTIIKS

Kandideeri Kasvuettevõtte mentorprogrammi MENTORIKS

Kandideerimise tähtaeg on 6.september!

 • Igast ettevõttest osaleb 1 mentii, kes on ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik.
 • Mentorprogrammi igas koolitusgrupis osaleb 20-25 mentiid
 • Igal programmis osaleval mentiil on oma personaalne mentor

Ootused mentiile: mentiideks ootame ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid, kes kavandavad tootearendust ja eksporti.
Mentiide valik toimub kandideerimisavalduste ja vestluste alusel.

Ootused mentorile: mentoriks ootame kogenud ettevõtjaid, kellel on oskus ja tahe inimesi innustada, arendada ning oma teadmiste ja kogemustega toetada.  Mentorid on inimesed, kes läbi oma tegevuste ja eeskuju aitavad teistel inimestel saavutada tulemusi ja arendada oma potentsiaali. Mentori roll sisaldab tegevustena küsimuste küsimist, tagasiside andmist, mentii toetamist ja suunamist. Mentorilt eeldatakse kõrgharidust, kasvava ja jätkusuutliku ettevõtte juhtimiskogemust ning soovitavalt rahvusvahelist ärikogemust.
Mentorite valik toimub kandideerimisavalduste ja vestluste alusel.

Tingimused

 • Kasvuettevõtte mentorprogrammis osalemistasu on 500 € (lisandub käibemaks) ühe mentii kohta kogu programmi jooksul.
 • Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest.
 • Programmis ei saa osaleda raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud Euroopa liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
 • VTA ettevõtte kohta on maksimaalset 5905.-eurot. Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

 

Kontakt ja lisainformatsioon

Kristel Kõiv, kristel.koiv@eas.ee

X