IT-teenuste eksport

Eksport, Tootearendus ja disain


Aeg
6. aprill 2016 kell 10:00 kuni kell 17:15
Asukoht
Tallinn (Marketingi Instituut (Peterburi tee 2f))
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
Tiina Truuväärt, tiina.truuvaart@eas.ee http://mi.ee/koolitused/it-teenuste-eksport


EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtteid osalema koolitusel IT-teenuste eksport.

Koolituse eesmärk on:

 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda ettevõtetele juhiseid, kuidas oma teenust müüa ning mida peab silmas pidama võrreldes toote ekspordiga.

Läbitavad teemad:

 • Millised on teenuste ekspordiks sobivad ärimudelid?
 • Teenuste ekspordi peamised eripärad võrreldes toote ekspordiga.
 • Kuidas leida kliente teenuste ekspordis?
 • Millised on teenuste turundamise eripärad?
 • Teenusepõhine müük (kui toode ei ole käegakatsutav).
 • Praktiku kogemus teenuste ekspordis ning sellega kaasnevatest aspektidest ja eripäradest.

Koolituse lõpetanu teab:

 • Mis on otsene teenuse eksport, kaudne eksport, litsenseerimine, frantsiis ja kuidas neid kasutada.
 • Kuidas toodetele teenusekontseptsioone lisada.
 • Kuidas teenustele ekspordikliente leida.
 • Missugused on teenuste rahvusvahelise turundamise alused.
 • Kuidas toimub teenusepõhine müük.

Ekspordivaldkonna koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Vaata kõiki ekspordikoolitusi www.eas.ee/ekspordikoolitused

Sihtgrupp: IT-teenuseid pakkuvate väikese või keskmise suurusega alustavate ja tegutsevate Eesti ettevõtete omanikud ja juhid, kellel senine eksport puudub, kuid kes vajavad infot ja nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega.Osalemistingimused

Koolituse osalustasu ühele inimesele 25€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

Koolitustel ei saa osaleda:

 1. Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 2. Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:
  2.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  2.2. kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  2.3. tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  2.4. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
 3. Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
X
Täpsem info aadressil : http://mi.ee/koolitused/it-teenuste-eksport
Sind suunatakse edasi aadressile : http://mi.ee/koolitused/it-teenuste-eksport
Kliki siia, kui seda ei juhtu