Infotund: Innovatsioon riigisektoris

Innovatsioon, Tootearendus ja disain


Aeg
27. jaanuar 2021 kell 13:00 kuni kell 14:30
Asukoht
WebinarJami keskkonnas
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
EAS


Riigisektori innovatsioon aitab parandada teenuste kvaliteeti pidevalt muutuvas ühiskonnas, et tõhusamalt kohaneda tehnoloogia kiire arenguga, demograafiliste muutustega ja muuhulgas hoida kokku ka kulusid. Uuendusmeelne avalik sektor on aluseks ka erasektori ettevõtete innovatsioonile. 

27. jaanuaril toimuval infopäeval tutvustame innovatsiooni edendavate riigihangete programmi teenuseid ja toetusi, mis annavad ka väiksematele KOVidele ja riigiasutustele võimaluse oma teenuseid uuendada. Tutvustame täpsemalt ka 2021. aasta alguses värskelt avatud ideekonkursside meedet, millega avalik sektor saab toetust ideede korjeks. Lisaks räägime ka Haridusministeeriumi toetusest, millega palgata riigisektorisse doktorikraadiga teadlane.Päevakava

Innovatsiooni edendavate riigihangete väärtus avaliku sekotri organisatsioonile
Innovatsiooni edendavate riigihangete programmi põhitoetus
Ideekonkursside toetus
Sektoritevahelise mobiilsuse toetus teadlase palkamiseks

Infopäeva korraldavad Maria Värton (maria.varton@eas.ee) ja Relika Alliksaar Williams (relika.williams@eas.ee), Tiiu Treier (tiiu.treier@eas.ee). Infopäeva rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.Osalemistingimused

Registreerimine on avatud 26. jaanuarini. Koolitus toimub Webinarjami keskkonnas.

Register to event

X