Horisont 2020 VKE meetme infopäev IKT ja rohetehnoloogia valdkonna ettevõtetele

Tootearendus ja disain


Aeg
13. september 2016 kell 14:00 kuni kell 16:00
Asukoht
Seminariruum „Merkuur“
Keel
Eesti keeles
Korraldaja
5344 8048


Euroopa Komisjon on käivitanud Horisont 2020 raames uue spetsiaalselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud meetme – VKE Instrumendi, mille kaudu on ettevõtetel võimalus saada toetust turu-lähedaste tootearendusprojektide elluviimiseks. VKE Instrument on ülesehitatud kahefaasilisena - 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut, ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. 2. faasis toetatakse ettevõtte tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. Projektide eelarve on keskmiselt 1,5 – 2 miljonit eurot ning projektide kestvus on maksimaalselt 2 aastat. Horisont 2020 VKE Instrument on suurepärane võimalus kaasata lisarahastust tootearenduse viimistlemiseks ning turule sisenemiseks.

Infopäeva viivad läbi Invent Baltics OÜ eksperdid. Invent Baltics on suutnud edukalt käivitada 20 esimese faasi ning 11 teise faasi VKE Instrumendi projekti.
Oma kogemusi SME Instrumendist jagavad meedet kasutanud ettevõtted: Meelis Koik, Advanced Sports Installations Europe.
Peale ettekandeid on võimalik eelnevalt registreerudes esinejatega personaalselt kohtuda, palume seda üritusele registreerides mainida.Osalemistingimused

Fond on teie ettevõttele sobilik, kui vastate järgnevatele kriteeriumitele:

  • Teil on unikaalse toote eksisteeriv prototüüplahendus, mida on juba koos lõpptarbijatega testitud
  • Eksisteerib selge ärivõimalus ning te opereerite kasvaval rahvusvahelisel turul
  • Teie tootel/teenusel on selged mõõdetavad eelised konkureerivate lahenduste ees

Osalemissoovist palume teada anda aadressil teenused@tehnopol.ee. Osalemine on tasuta, teatada hiljemalt 11.09.2016. Üritus on planeeritud eesti keeles, vajadusel inglise keeles.


Seotud teenused
X