Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ põhiprojektide elluviimise ja aruandluse infoseminar

Ettevõtte areng


Aeg
14. juuli 2020 kell 10:00 kuni kell 13:00
Asukoht
Nordic Hotel Forum (nõupidamiste ruum „Sirius“)
Keel
Eesti keeles


Infoseminar on suunatud Green ICT programmi põhitoetusskeemis toetust saanud ettevõtetele ja nende partneritele. Seminaril selgitatakse toetuse kasutamise tingimusi ning kulude abikõlblikkuse ning aruannete esitamisega seotud küsimusi: kulude abikõlblikkus ja kajastamine aruandluses, aruannete esitamine EAS e-teeninduses. Osalema oodatakse projekti elluviimise ja aruandlusega tegelevaid projektimeeskonna liikmeid.
 
Seminar toimub eesti keeles.


Päevakava

10:00 Registreerumine ja tervituskohv
10:15 Sissejuhatus. I vooru kokkuvõte. Toetuse andmise eesmärk ja EASi ootused tulemustele. Projekti tegevuste elluviimine, aruandluse ja kulude abikõlblikkuse üldised küsimused. Anari Lilleoja, programmi koordinaator, EAS
Küsimused, arutelu
11:30 Projektide aruandlus, kulude kajastamine. Darja Kortšagina, arendusspetsialist, EAS
  • Kulude üldine meelespea (abikõlblikkuse periood, tõendamine)
  • Personalikulud
  • Sisseostetavad teenused, sh välispartneri kulude auditeerimine
  • Reisikulud ja lähetused
  • Masinad ja seadmed
  • Teavituskulud
  • Mitteabikõlblikud kulud
Küsimused, arutelu            
12:30 Infopäeva lõpp

 Osalemistingimused

Infoseminaril osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine kuni 13.07.2020 kell 12:00. Juhul, kui soovid veel registreeruda, palun kontakteeruda Anari.Lilleoja@eas.ee, telefon 524 6477.

X