Elektroonikatööstuse mess electronica 2022

Eksport


Aeg
15. november 2022 kuni 18. november 2022
Asukoht
München
Keel
In English
Korraldaja
Tõnis Pechter, tonis.pechter@eas.ee, tel +372 627 9336


EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile elektroonikatööstuse maailmamessil electronica 2022, mis toimub 15.-18. novembrini 2022 Saksamaal Münchenis.

Miks osaleda Electronical?

  • Esindatud on kogu elektroonikatööstus:  alates komponentidest kuni süsteemide, kasutusalade ja teenusteni.
  • Rahvusvaheline valdkonna kohtumispaik: elektroonikatööstuse ettevõtted ja külastajad kogu maailmast, sealhulgas peamiselt otsustajad ja ostjad.
  • Suurepärane raamprogramm: foorumid ja konverentsid oma ala ekspertidega.

Messi kodulehekülg on www.electronica.de.Osalemistingimused

Osalemistingimused

Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 2000 eurot (käibemaksu ei lisandu). Osalustasudest katab EAS messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messistendi ehitusega seotud kulud. Samuti rahastatakse sellest summast ühiseid turundustegevusi ja tootenäidiste transporti. Ettevõtja kanda jäävad osalejate reisi-, majutus- ja toitlustuskulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

EASi poolt riiklike ühisstendide korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st

Messil osalemist kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

X