Elektroonikatööstuse messi electronica 2020 asemel toimub VEEBISEMINAR!

Eksport


Aeg
27. november 2020
Asukoht
Online
Keel
In English
Korraldaja
Piret Loorand, e-post: piret.loorand@eas.ee, tel: 627 9507


10.-13.11.2020 oli EASil kavas viia ettevõtted Eesti ühisstendiga elektroonikatööstuse maailmamessile electronica 2020, mis pidi toimuma Saksamaal Münchenis. Füüsiline mess jäi aga ära ning selle asemel korraldati 27. novembril Eesti elektroonikatöösust tutvustav veebiseminar, mis on järelvaadatav siit. Veebiseminaril ja sellega seotud EXPO-alal osalesid Artec Design, Dicro Eesti, ElectroAir, Eolane Tallinn, Hedgehog, Incap Electronics Estonia, Kaskod-Mtronix, Krakul, NOTE Pärnu, Rantelon, Skeleton Technologies, Testonica Lab, Vesimentor ja Eesti Elektroonikatööstuse Liit. Ülevaate osalenud ettevõtetest saab ka siit.

*****

Miks osaleda electronical?

  • Esindatud on kogu elektroonikatööstus:  alates komponentidest kuni süsteemide, kasutusalade ja teenusteni.
  • Rahvusvaheline valdkonna kohtumispaik: elektroonikatööstuse ettevõtted ja külastajad kogu maailmast, sealhulgas peamiselt otsustajad ja ostjad.
  • Suurepärane raamprogramm: foorumid ja konverentsid oma ala ekspertidega.

Eelmisel, 2018. aasta messil osales 3124 eksponenti 53-st riigist ja üle 81 000 külastaja 101-st riigist.

Messi kodulehekülg on www.electronica.de.Osalemistingimused

Electronica 2020 messil osalustasu ühisstendil osalemiseks erandkorras puudub. Tulenevalt COVID-19 pandeemiast ja sellest tekkinud majandusolukorrast pakume ettevõtetele soodsat lahendust ühisstendil osalemiseks. EAS katab messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega seotud kulud. Samuti rahastatakse sellest summast eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmist ja materjalide transporti. Ettevõtja kanda jäävad osalejate reisi-, majutus- ja toitlustuskulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

Kandideerimine ühisstendile on lõppenud. 

2020.a Eesti ühisstendil osalevad: Artec Design, Dicro Eesti, ElectroAir, Hedgehog, Incap Electronics Estonia, Kaskod-Mtronix, Krakul, NOTE Pärnu, Rantelon, Tepcomp, Testonica Lab, Vesimentor ja koostööpartnerina Eesti Elektroonikatööstuse Liit.

EASi poolt riiklike ühisstendide korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st

Messil osalemist kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

X