Eksport sotsiaalmeedia abil

Eksport, Ettevõtte areng, Tootearendus ja disain


Aeg
31. mai 2016 kell 10:00 kuni kell 17:15
Asukoht
Tallinn (Marketingi Instituut)
Keel
Eesti keeles


EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtteid osalema koolitusel Eksport sotsiaalmeedia abil.

Koolituse eesmärk on:

 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda esmased soovitused ettevõtetele, kuidas sotsiaalmeedia abil oma tooteid ja teenuseid turundada.

Läbitavad teemad:

 • Milliseid turundamise võimalusi pakuvad erinevad blogid, Twitter, Facebook, LinkedIn, jms kanalid?
 • Millised on esmased õpetused domeenide koostamiseks ja kliendivõrgustiku ülesehitamiseks?
 • Kas ja kuidas sotsiaalmeedia kanalid omavahel haakuvad?
 • Praktiline näide sotsiaalmeedia kasutamisest eksportiva ettevõtte toote või teenuse turundamisel.

Koolituse lõpetanu teab:

 • Kuidas kasutada ekspotdi toetamiseks blogisid, Twitterit, Facebooki, LinkedIni jms sotsiaalmeedia kanaleid?
 • Kuidas erinevates sotsiaalmeedia kanalites kliendivõrgustikke luua ja kasvatada ning aktiivsena hoida?
 • Kuidas sotsiaalmeedia kanalid omavahel haakuvad ja üksteist toetavad?

Ekspordivaldkonna koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Vaata kõiki ekspordikoolitusi www.eas.ee/ekspordikoolitused

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtjad, kes vajavad infot ja nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega.Osalemistingimused

Koolituse osalustasu ühele inimesele 25€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

Koolitustel ei saa osaleda:

 1. Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 2. Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:2.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  2.2. kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  2.3. tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  2.4. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
 3. Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
X
Täpsem info aadressil : http://mi.ee/koolitused/eksport-sotsiaalmeedia-abil-0
Sind suunatakse edasi aadressile : http://mi.ee/koolitused/eksport-sotsiaalmeedia-abil-0
Kliki siia, kui seda ei juhtu