Ekspordiplaani koostamine eksportijale (3-päevane)

Eksport, Tootearendus ja disain


Aeg
14. jaanuar 2016 kell 10:00 kuni kell 17:15
Teised ajad
Asukoht
Tartu (Hotell Tartu (Soola 3))
Keel
Eesti keeles


Ürituse eesmärk ja kirjeldus:
EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtteid osalema koolitusel 3-päevasel koolitusel Ekspordiplaani koostamine eksportijale.

Koolituse eesmärgiks on:
Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
Anda ekspordikogemusega ettevõtjale teadmised ja oskused efektiivse ekspordiplaani kirjutamiseks, milles on arvestatud kõiki ettevõtte jaoks olulisi aspekte ja mitte ettevõte suudab ka tegelikkuses ellu viia.

Läbitavad teemad:
Ekspordi eesmärgid ja ootused
Eksporditav toode/teenus
Hinnakujundus
Kliendianalüüs
Konkurentsianalüüs
Tootmisvõimekus
Turundusplaan
Finantsprognoosid
Realistlikkuse hindamine
Ettevõtte pikaajaline tegevusplaan
Praktilised näited ekspordiplaani analüüsimisel
Lisafinantseeringute võimalused EAS-ist, Kredexist või pangast
Koolitusel jagavad infot ka EASi ja KredExi esindajad.
Viimasel koolituspäeval toimub ekspordiplaani esitlemine Swedbanki esindajatele, kes annavad realistliku nö laenukomitee tagasiside ja soovitused plaanile.

Koolituse lõpetanu teab:
Kuidas koostada realistlikku ja turu-infol põhinevat ekspordiplaani;
Kuidas koostada realistlikku finantsplaani ja maandada tarneahela riske;
Kuidas maandada kliendiriske;
Kuidas finantseerimisasutused ekspordiplaane hindavad ning kuidas koostada plaan, mida soovitakse finantseerida.
Ekspordivaldkonna koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Vaata kõiki ekspordikoolitusi www.eas.ee/ekspordikoolitused

Sihtgrupp:
Väikese ja keskmise suurusega Eesti ettevõtted, kelle juhid ja omanikud vajavad infot ja nõuandeid oma ettevõttes ekspordiga alustamiseks ja ekspordiplaani kirjutamiseks, et kaasata finantse kas pangalt, EAS-ilt või Kredexilt. Nad ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline kaOsalemistingimused

Kolmepäevase koolituse osalustasu ühele inimesele 75€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

Koolitustel ei saa osaleda:

1.Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;

2.Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:
2.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
2.2. kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
2.3. tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
2.4. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

3.Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

X
Täpsem info aadressil : http://mi.ee/koolitused/ekspordiplaani-koostamine-eksportijale
Sind suunatakse edasi aadressile : http://mi.ee/koolitused/ekspordiplaani-koostamine-eksportijale
Kliki siia, kui seda ei juhtu