Ekspordiplaani koostamine algajale (3-päevane)

Eksport, Ettevõtte areng


Aeg
15. märts 2016 kell 10:00 kuni kell 17:15
Teised ajad
Asukoht
Tallinn (Marketingi Instituut (Peterburi tee 2f))
Keel
Eesti keeles


EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtteid osalema koolitusel 3-päevasel koolitusel Ekspordiplaani koostamine algajale.

Koolituse eesmärgiks on:

 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda ekspordiga alustamist plaanijale esmased teadmised ja juhised realistliku ekspordiplaani koostamiseks.

Läbitavad teemad:

 • Ekspordi eesmärgid ja ootused
 • Eksporditav toode/teenus
 • Hinnakujundus
 • Kliendianalüüs
 • Konkurentsianalüüs
 • Tootmisvõimekus
 • Turundusplaan
 • Finantsprognoosid
 • Realistlikkuse hindamine
 • Ettevõtte pikaajaline tegevusplaan
 • Praktilised näited ekspordiplaani analüüsimisel
 • Praktiku näide, kuidas ettevõte alustas eksporditegevusega

Koolituse lõpetanu teab:

 • Missugused on põhilised toote ja teenuse, hinnakujunduse, tootmisvõimekuse aspektid, millega ekspordiga alustajad arvestama peavad.
 • Kuidas ekspordiks realistlikke eesmärke seada?
 • Kuidas leida sihtgrupp eksporditurul ja kuidas nendeni jõuda?
 • Kuidas koostada sobiv pakkumine arvesse võttes konkurentsi situatsiooni?
 • Kuidas koostada esmane turunduse- ja müügiplaan?
 • Millega arvestada finantsprognooside koostamisel?
 • Kuidas hinnata ekspordiplaani realistlikkust?

Ekspordivaldkonna koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Vaata kõiki ekspordikoolitusi www.eas.ee/ekspordikoolitusedOsalemistingimused

Kolmepäevase koolituse osalustasu ühele inimesele 75€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

Koolitustel ei saa osaleda:

1.Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;

2.Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:
2.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
2.2. kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
2.3. tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
2.4. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.

3.Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).

X
Täpsem info aadressil : http://mi.ee/koolitused/ekspordiplaani-koostamine-algajatele
Sind suunatakse edasi aadressile : http://mi.ee/koolitused/ekspordiplaani-koostamine-algajatele
Kliki siia, kui seda ei juhtu