Ekspordiplaani koostamine algajale (3-päevane)

Eksport, Ettevõtte areng


Aeg
29. märts 2016 kell 10:00 kuni kell 17:15
Teised ajad
Asukoht
Pärnu (Pärnu Muuseum (Aida 3))
Keel
Eesti keeles


EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtteid osalema koolitusel 3-päevasel koolitusel Ekspordiplaani koostamine algajale.

Koolituse eesmärgiks on:

 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Anda ekspordiga alustamist plaanijale esmased teadmised ja juhised realistliku ekspordiplaani koostamiseks.

Läbitavad teemad:

 • Ekspordi eesmärgid ja ootused
 • Eksporditav toode/teenus
 • Hinnakujundus
 • Kliendianalüüs
 • Konkurentsianalüüs
 • Tootmisvõimekus
 • Turundusplaan
 • Finantsprognoosid
 • Realistlikkuse hindamine
 • Ettevõtte pikaajaline tegevusplaan
 • Praktilised näited ekspordiplaani analüüsimisel
 • Praktiku näide, kuidas ettevõte alustas eksporditegevusega

Koolituse lõpetanu teab:

 • Missugused on põhilised toote ja teenuse, hinnakujunduse, tootmisvõimekuse aspektid, millega ekspordiga alustajad arvestama peavad.
 • Kuidas ekspordiks realistlikke eesmärke seada?
 • Kuidas leida sihtgrupp eksporditurul ja kuidas nendeni jõuda?
 • Kuidas koostada sobiv pakkumine arvesse võttes konkurentsi situatsiooni?
 • Kuidas koostada esmane turunduse- ja müügiplaan?
 • Millega arvestada finantsprognooside koostamisel?
 • Kuidas hinnata ekspordiplaani realistlikkust?

Ekspordivaldkonna koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Vaata kõiki ekspordikoolitusi www.eas.ee/ekspordikoolitusedPäevakava

Koolituse päevakava:

1. koolituspäev

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.30    Koolitus
15.30 - 15.45    Kohvipaus
15.45 - 17.15    Koolitus

2. koolituspäev

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.00    Koolitus
15.00 - 15.15    Kohvipaus
15.15 - 16.45    Praktiku ettekanne: Ekspordi alustamine
16.45 - 17.15    Koolituse kokkuvõte

3. koolituspäev

09.45 - 10.00    Registreerumine
10.00 - 11.30    Koolitus
11.30 - 11.45    Kohvipaus
11.45 - 13.15    Koolitus
13.15 - 14.00    Lõuna
14.00 - 15.30    Koolitus
15.30 - 15.45    Kohvipaus
15.45 - 17.15    KoolitusOsalemistingimused

Kolmepäevase koolituse osalustasu ühele inimesele 75€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

Koolitustel ei saa osaleda:

 • 1.Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 • 2.Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:
  2.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  2.2. kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  2.3. tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  2.4. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
 • 3.Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
X
Täpsem info aadressil : http://mi.ee/koolitused/ekspordiplaani-koostamine-algajatele
Sind suunatakse edasi aadressile : http://mi.ee/koolitused/ekspordiplaani-koostamine-algajatele
Kliki siia, kui seda ei juhtu