Eesti – Norra koostööprogrammi „Green ICT“ väikeprojektide elluviimise ja aruandluse infoseminar

Aeg
1. juuli 2019 kell 11:00 kuni kell 13:00
Asukoht
Nordic Hotel Forum nõupidamiste ruum "Capella"
Keel
Eesti keeles


Infoseminar on suunatud Green ICT programmi väiketoetuse saajatele ning põhitoetusskeemis osalemisest huvitatud ettevõtetele. Seminaril käsitletakse projektide elluviimisega seotud praktilisi küsimusi: kulude abikõlblikkus ja kajastamine aruandluses, riigihangete üldinfo ja kokkupuude programmis, aruannete esitamine EAS e-teeninduses, põhitoetusskeemi dokumentide ettevalmistamine ning näpunäited/näidisvormid. Osalema oodatakse projekti elluviimise ja aruandlusega tegelevaid projektimeeskonna liikmeid.Päevakava

10:45 Registreerumine ja tervituskohv
11:00 Sissejuhatus. Juhised põhiprojektiks ettevalmistumisel ning taotlemise dokumentide koostamisel    Anari Lilleoja, EAS koordinaator

 • Nõuded äri- ja projektiplaanile
 • Lahenduse mõju analüüs
 • Teavitamine, kommunikatsiooniplaan (juhend)
 • Põhitoetusskeemis taotlemiseks vajaminevad muud dokumendid

Küsimused, arutelu

11:45 Projekti aruandlus ja kulude tõendamine väljamakse saamiseks                                                                          Marge Sargma, EAS ettevõtluskonsultant

 • Aruandes projektis ellu viidud tegevuste kajastamine
 • Kulude üldine meelespea (abikõlblikkuse periood, tõendamine)
 • Personalikulud
 • Sisseostetavad teenused, sh välispartneri kulude auditeerimine
 • Reisikulud ja lähetused
 • Mitteabikõlblikud kulud

Küsimused, arutelu

12:30 Toetuse saaja kohustused projektide elluviimisel                                                                                                     Terje Kleemann, EAS jurist

 • Eesti – Norra partnerlus ja partnerlusleping, sh intellektuaalomandi jagamise küsimused
 • Riigihanked ja hankeplaan
 • Rikkumised ja tagasinõuded

Küsimused, arutelu

13:00 Infopäeva lõpp


Osalemistingimused

Seminaril osalemine on tasuta.

Üritus toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3) konverentsiruumis Capella. Parkimisinfo.

Eelregistreerumine on lõppenud.

X