E-kaubandus eksportijale

Eksport, Ettevõtte areng, Tootearendus ja disain


Aeg
30. märts 2016 kell 10:00 kuni kell 05:15
Teised ajad
Asukoht
Tallinn (Marketingi Instituut (Peterburi tee 2f))
Keel
Eesti keeles


EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtteid osalema koolitusel E-kaubandus eksportijale.

Koolituse eesmärk on:

 • Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.
 • Tutvustada ettevõtetele e-kaubanduse algtõdesid ja võimalusi oma toodetega siseneda suurematesse e-poodidesse.

Läbitavad teemad:

 • Mis on e-kaubandus?
 • Millised on esimesed sammud e-kaubandusega alustamiseks?
 • Millised on e-kaubandusele esitatavad nõuded?
 • Kuidas panna oma e-pood eksporditulu teenima?
 • Missugused on e-kaubanduse plussid ja miinused?
 • Kuidas saada oma toode müügile suurematesse e-poodidesse nagu Amazon ja AliBaba ning millised on sealsed peamised tingimused ja nõuded?
 • Mida toob müük suuremates e-poodides (nagu Amazon ja AliBaba) kaasa ettevõttele (logistikaküsimused, tarnetingimused, ladustamine jms)?
 • Praktiline näide e-poe rakendamisest eksportivas ettevõttes ja toote müümisest Amazonis.

Koolituse lõpetanu teab:

 • Kuidas e-kaubandust kõige tõhusamalt oma ettevõttes eksportimiseks kasutada?
 • Kuidas kasvatada e-poes ekspordikäivet?
 • Kuidas saada oma toode müügile suurematesse e-poodidesse nagu Amazon ja AliBaba ning kuidas sealsed tingimusi ja nõudeid täita sh logistikaküsimused, tarnetingimused, ladustamine jms?

Ekspordivaldkonna koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Vaata kõiki ekspordikoolitusi www.eas.ee/ekspordikoolitused

Sihtgrupp: Väikese ja keskmise suurusega alustavad ja tegutsevad Eesti ettevõtjad, kes vajavad infot ja nõuandeid, et valmistada oma ettevõte ette paremaks välisturule sisenemiseks, kes ootavad praktilist koolitust ja piisavalt võimalusi arutada oma ettevõtte situatsiooni ning kelle jaoks on oluline ka networking osalejatega.Osalemistingimused

Koolituse osalustasu ühele inimesele 25€ + km, mis sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja kerget lõunat.

Koolitustel ei saa osaleda:

 1. Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust/toodet eksportima hakata;
 2. Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.2015 kinnitatud käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:2.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  2.2. kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
  2.3. tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
  2.4. hasartmängude ja kihlvedude korraldamine.
 3. Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
X
Täpsem info aadressil : http://mi.ee/koolitused/e-kaubanduse-esimesed-sammud-0
Sind suunatakse edasi aadressile : http://mi.ee/koolitused/e-kaubanduse-esimesed-sammud-0
Kliki siia, kui seda ei juhtu