Biotehnoloogia mess BIO Digital 2020

Eksport


Aeg
8. juuni 2020 kuni 11. juuni 2020
Asukoht
Internet / San Diego, USA
Keel
In English
Korraldaja
Piret Loorand, e-post: piret.loorand@eas.ee, tel: 627 9507


EAS plaanis ettevõtted viia Eesti ühisstendiga biotehnoloogia messile BIO International Convention 2020 USA-sse San Diegosse. Seoses Covid-19 pandeemiaga on mess ümber korraldatud virtuaalseks kohtumiseks nimega BIO Digital

BIO International Convention on üks maailma suurimaid biotehnoloogia messe. Üritus toob alati kokku valdkonna juhtivad ettevõtted, biotehnoloogia keskused, akadeemilised institutsioonid ja visionäärid. Olukorras, kus reisimine on raskendatud, kuid biotehnoloogia roll on olulisem kui kunagi varem ning vajalikud on head koostöösuhted ettevõtete, teadlaste ja valitsuste vahel, soovib BIO pakkuda samadeks kohtumisteks online-keskkonda. Ürituse raames on võimalik 5x24 tunni jooksul pidada One-on-One Partneringi kohtumisi, osaleda aktuaalseid teemasid käsitlevatel e-õppe sessioonidel ning esineda enda ettevõtet tutvustava esitlusega. 

2019. aastal oli messil rohkem kui 1800 eksponenti ja üle 17 000  külastaja 67 erinevast riigist. Messil esindatud valdkonnad: ravimiarendus, rakubioloogia, kliinilised uuringud, tüviraku-uuringud, bio-IT, rakubioloogia, keemia, biotootmine, biokütused, diagnostika, vaktsiinid, nanotehnoloogia, personaalmeditsiin etc.

Messi uus kodulehekülg on www.bio.org/events/bio-digitalOsalemistingimused

Messile on oodatud nii era- kui avaliku sektori vastava valdkonna organisatsioonid ja esindajad.

EASi kaudu BIO Digital 2020 messil osalemiseks osalustasu Eesti ettevõtetele puudub. Tulenevalt COVID-19 pandeemiast ja sellest tekkinud majandusolukorrast katame ettevõtetele kulud üritusel osalemiseks. 

EASi poolt riiklike ühisstendide korraldamisel tehtud kulu on vähese tähtsusega abi (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale, ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa mis tahes kolme ettevõtte majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st
Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki!

2020 üritusel osalevad: Quretec, Bioatlas OÜ, Eesti Maaülikool, HansaBioMed Life Sciences OÜ, Nanobot OÜ, Solis BioDyne OÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Connected Health Cluster.

Lisainformatsioon:
Piret Loorand
Eesti ühisstendide projektijuht
Piret.Loorand@eas.ee
tel: +372 627 9507

Messi kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

X