Välisinvestor 2020

Eesmärk

Tunnustada Eestis edukalt tegutsevaid välisinvestoreid.

Kas saab kandideerida?

Kandideerida saavad Eestis tegutsevad ettevõtted, kes on viimase kolme aasta jooksul teinud olulise investeeringu.

Hindamiskriteeriumid ja hindamine

Hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 40%):

1. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta aastatel 2017 vs 2019
2. Investeeringute absoluutmaht aastatel 2018-2020
3. 2019 I poolaasta täistööajaga töökohtade arv vs 2020 I poolaasta täistööajaga töökohtade arv

Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv

Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest aastatel 2018-2020 (moodustab hindamisel kokku 60%):

1. Kohalike või/ja välismaiste teadusarenduse organisatsioonidega toote- või teenusearenduse koostöö käivitamine ning arendamine Eestis olevates äriüksustes
2. Uue toote, tehnoloogia või tööstusharu loomine Eestis tänu välisinvesteeringule
3. Loodud uute kõrgelt kvalifitseeritud töökohtade arv
4. 2020. aasta I poolaasta kriisiga toimetulekuga seotud tegevused ja nende mõju
5. Ettevõtte väärtusahela laiendamine ja juurutamine Eestis
6. Ettevõtte loodud koostöö kohalike õppeasutustega uute spetsialistide pealekasvuks
7. Ettevõtte panus vastutustundliku ettevõtte suundadesse: sotsiaalne keskkond, töökeskkond, turukeskkond ja looduskeskkond

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad investori kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2020” žüriile.

Välisinvestor 2020 ankeet